Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieKonferencje - Seminaria naukowe 2021/23
Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

dr Monika Bukacińska
Kierownik Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 08 kwietnia 2022 roku

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Seminarium Przyrodnicze "Wartości, współczesne zagrożenia i formy czynnej ochrony przyrody ożywionej w dolinie środkowej Wisły", które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r.
Wydarzenie organizowane jest w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach realizacji projektu pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004“ finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG, 2014-2020.
Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak warunkiem uczestnictwa jest rejestracja, bezpośrednio na miejscu w dniu seminarium. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału mailem na adres: m.bukacinska@uksw.edu.pl
Więcej informacji, w tym szczegółowy program oraz kontakt do organizatorów znajdują się na stronie naszego projektu https://ochronaptakowwisly.edu.pl/wydarzenia.html oraz w załączonym dokumencie PDF "Seminarium - Przyrodnicze - komunikat 1".
Prosimy o przekazanie tej informacji także innym osobom z Państwa otoczenia, które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w seminarium.
Serdecznie zapraszamy.


Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 10 czerwca 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW zaprasza na seminarium naukowe, na którym prof. dr hab. Sławomir Kozieł z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L Hirszfelda PAN we Wrocławiu wygłosi referat na temat: "Prenatalny stres matczyny a rozwój dzieci na przykładzie katastrofy naturalnej w Indiach". Seminarium odbędzie się w czwartek 10 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie Cisco Webex.
Serdecznie zapraszamy.


Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 06 maja 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW zaprasza na seminarium naukowe, na którym mgr inż. Rafał Maciaszek - doktorant w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie wygłosi referat na temat: "Kiedy rak chodzi wspak, czyli o największych dziesięcionogach w polskich wodach". Seminarium odbędzie się w czwartek 6 maja 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie TEAMS (zespół Rada Naukowa INB).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 15 kwietnia 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska Instytut Nauk Biologicznych UKSW ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe, na którym dr Zbigniew Wyżewski wygłosi referat na temat: "Rośliny jako źródło naturalnych substancji przeciwbakteryjnych". Seminarium odbędzie się w czwartek 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie TEAMS (zespół Rada Naukowa INB).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 25 marca 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska Instytut Nauk Biologicznych UKSW ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe, na którym prof. dr hab. Janusz Uchmański wygłosi referat na temat: Pandemie leśne czyli masowe pojawy owadów leśnych. Seminarium odbędzie się w czwartek 25 marca 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie TEAMS (zespół Rada Naukowa INB).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.


INB-UKSW

Godło UKSW

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24


Pomocne linki INB

INNOWACYJNE BADANIA

  • Cele strategiczne

    Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Nowe wartości

    Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.