Konferencje - Seminaria naukowe 2021
Instytut Nauk Biologicznych UKSW
Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 10 czerwca 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW zaprasza na seminarium naukowe, na którym prof. dr hab. Sławomir Kozieł z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L Hirszfelda PAN we Wrocławiu wygłosi referat na temat: "Prenatalny stres matczyny a rozwój dzieci na przykładzie katastrofy naturalnej w Indiach". Seminarium odbędzie się w czwartek 10 czerwca 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie Cisco Webex.
Serdecznie zapraszamy.


Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 06 maja 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW zaprasza na seminarium naukowe, na którym mgr inż. Rafał Maciaszek - doktorant w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie wygłosi referat na temat: "Kiedy rak chodzi wspak, czyli o największych dziesięcionogach w polskich wodach". Seminarium odbędzie się w czwartek 6 maja 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie TEAMS (zespół Rada Naukowa INB).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 15 kwietnia 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska Instytut Nauk Biologicznych UKSW ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe, na którym dr Zbigniew Wyżewski wygłosi referat na temat: "Rośliny jako źródło naturalnych substancji przeciwbakteryjnych". Seminarium odbędzie się w czwartek 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie TEAMS (zespół Rada Naukowa INB).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Katedra Ochrony Środowiska INB UKSW

Prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Kierownik Katedry Ochrony Środowiska (UKSW, Warszawa) zaprasza na seminarium naukowe.

Seminarium naukowe - 25 marca 2021 roku, godz. 15.00

Katedra Ochrony Środowiska Instytut Nauk Biologicznych UKSW ma zaszczyt zaprosić na seminarium naukowe, na którym prof. dr hab. Janusz Uchmański wygłosi referat na temat: Pandemie leśne czyli masowe pojawy owadów leśnych. Seminarium odbędzie się w czwartek 25 marca 2021 roku o godzinie 15.00 na platformie TEAMS (zespół Rada Naukowa INB).
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.