Aktualności z laboratoriów INB na UKSW

Laboratoria przyrodnicze w nowej strukturze INB

Wszystkie zakłady naukowe posiadają swoje dedykowane laboratoria badawczo-naukowe. Laboratoria organizacyjnie przynależne są Instytutowi Nauk Biologicznych.