Placeholder image
140x140

dr Artur Baranowski

Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt


140x140

mgr Paweł Boniecki

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb


140x140

mgr Arkadiusz Buczyński

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych


140x140

Prof. UKSW dr hab. Alicja Budnik

Zakład Biologii Człowieka


140x140

dr Monika Bukacińska

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych


140x140

dr Dariusz Bukaciński

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych


140x140

dr hab. Piotr Ceryngier

Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt


140x140

dr inż. Andrzej Długoński

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadam


140x140

dr Monika Fajfer

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii


140x140

dr Maciej Fuszara

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii


140x140

Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk

Zakład Chemii Środowiskowej


140x140

dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb


140x140

Prof. UKSW dr hab. Anita Kaliszewicz

Zakład Biologii Ewolucyjnej


140x140

mgr Kamil Karaban

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb


140x140

dr Piotr Kiełtyk

Zakład Biologii Roślin


140x140

Prof. UKSW dr hab. Marek Kloss

Zakład Biologii Roślin


140x140

dr Anna Augustyniuk-Kram

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb


140x140

dr Anna Linkiewicz

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii


140x140

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek

Zakład Chemii Środowiskowej


140x140

dr inż. Bartłomiej Macherzyński

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadami


140x140

dr Justyna Marchewka-Długońska

Zakład Biologii Człowieka


140x140

Prof. UKSW dr hab. Piotr Matyjasiak

Zakład Biologii Ewolucyjnej


140x140

dr Anna Myszka

Zakład Ekologii Człowieka


140x140

dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

Zakład Biologii Człowieka


140x140

Prof. UKSW dr hab. Justyna Nowakowska

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii


140x140

dr Izabella Olejniczak

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb


140x140

Prof. dr hab. Opaliński

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych


140x140

Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski

Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt


140x140

Dr Paweł Rusin

Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii


140x140

mgr Maciej Sierakowski

Zakład Chemii Środowiskowej


140x140

Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska

Zakład Biologii Człowieka


140x140

Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Zakład Ekologii Człowieka


140x140

dr hab. Jacek Tomczyk Prof. UKSW

Dyrektor INB


140x140

Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski

Zakład Biochemii i Biologii Komórki


140x140

Prof. dr hab. Janusz Uchmański

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska


140x140

Mgr Michał Wińczek

Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt


140x140

dr Zbigniew Wyżewski

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb


140x140

dr Jan Sandner

Labolatorium Geologii, Hydrologii i GIS (CEiE)
Administrator i projektant witryn Instytutu Nauk Biologicznych oraz na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE
Instytut Nauk Biologicznych działa w oparciu o własne laboratoria badawcze oraz laboratoria przyrodnicze Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.