Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Magdalena Modrzejewska-Balcerek


Pracownik badawczo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki, koordynator i prowadząca przedmiot do wyboru „Molekularne podstawy bakteriologii” i współprowadząca przedmiot „Mikrobiologia” dla 2 roku studiów I stopnia.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

2016

„Typowanie genetyczne i lekowrażliwość prątków Mycobacterium kansasii.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Doktorat

2022

„Rola czynników transkrypcyjnych PA2121 i PA2577 w sieci regulacyjnej Pseudomonas aeruginosa”.

Sylwetka naukowa


Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, absolwentka studiów doktoranckich Szkoły Biologii Molekularnej IBB PAN. Zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane wokół biologii molekularnej mikroorganizmów ze wskazaniem na bakterie patogenne. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2017-2022) i współorganizator warsztatów dla dzieci podczas Festiwalu Nauki w Warszawie (2017-2019).Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2016 – 2022: wykonawca w projekcie NCN nr 2015/18/E/NZ2/00675 o tytule „Szczegółowa analiza potencjalnych regulatorów transkrypcji z proteomu Pseudomonas aeruginosa zależnych od ParA/ParB z wykorzystaniem narzędzi biologii systemów”.
2019: laureatka minigrantu Szkoły Biologii Molekularnej IBB PAN o tytule „Białka PA2577 i PA4784 jako regulatory transporterów błonowych z rodziny EamA w Pseudomonas aeruginosa”.


Wybrane publikacje


Kotecka K., Kawałek A., Modrzejewska-Balcerek M., Gawor J., Żuchniewicz K., Gromadka R., Bartosik AA. 2022. Functional characterization of TetR-like transcriptional regulator PA3973 from Pseudomonas aeruginosa. Int J Mol Sci., 23(23):14584; DOI: 10.3390/ijms232314584.

Modrzejewska M., Kawałek A., Bartosik AA. 2021. The Lrp/AsnC-type regulator PA2577 controls the EamA-like transporter gene PA2576 in Pseudomonas aeruginosa. Int J Mol Sci., 22(24):13340; DOI: 10.3390/ijms222413340.

Modrzejewska M., Kawałek A., Bartosik AA. 2021. The LysR-type transcriptional regulator BsrA (PA2121) controls vital metabolic pathways in Pseudomonas aeruginosa. mSystems 6(4):e0001521; DOI: 10.1128/mSystems.00015-21.

Kawałek A., Kotecka K., Modrzejewska M., Gawor J., Jagura-Burdzy G., Bartosik AA. 2020. Genome sequence of Pseudomonas aeruginosa PAO1161, a PAO1 derivative with the ICEPae1161 integrative and conjugative element. BMC Genomics., 21:14; DOI: 10.1186/s12864-019-6378-6