Placeholder image

dr Artur Baranowski


Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę m.in. Nocy Biologów, Festiwal Nauki oraz konferencji Biopotencjał.

Wykształcenie


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Magisterium

2001

„Skład gatunkowy i ekologia motyli większych (Macrolepidoptera) rezerwatu Jata”.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi

Magisterium filologii angielskiej

2009

„Short tests as a motivation factor in teaching English language”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

2006

„Zgrupowania motyli (Lepidoptera) w piętrowej strukturze lasu rezerwatu Las Piwnicki”.

Sylwetka naukowa


Pracownik UKSW od 2009 roku. Koordynator wielu wydziałowych wydarzeń popularyzujących naukę w ramach m.in. Noc Biologów, Dzień Ziemi, Piknik Naukowy, Festiwale Nauki oraz wielu lekcji otwartych, warsztatów i laboratoriów dla wszystkich typów szkół. Trener Centrum Edukacji Obywatelskiej (od 2015). Dyrektor gimnazjum (2012-2017), a obecnie nauczyciel dyplomowany (biologia po angielsku) w szkołach publicznych z oddziałami dwujęzycznymi oraz przygotowującymi do matury międzynarodowej. Autor i współautor wielu projektów eTwinning (Krajowa Odznaka Jakości 2017, Europejska Odznaka Jakości 2018) oraz Comenius i Erasmus+. Laureat konkursu EDU Inspiracje (2013) w programie Wizyty Studyjnej dla instytucji oraz nominowany w konkursie EDU Inspirator (2015) organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Autor i koordynator wielu projektów międzynarodowych Erasmus+. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej czy Nagrodą Ministra Edukacji. Autor i współautor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych o tematyce nauczania i uczenia się z wykorzystaniem cyfrowych technologii, a także dotyczących bioróżnorodności, ekologii i zoologii.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2018/2020, (2018-1-DK01-KA203-047061), Erasmus+ The Unteachables.
2019/2021, (2019-1-FI01-KA201-060724), Erasmus+ Family based Open Science Schooling.
2019/2021, (2019-1-DK01-KA201-060167), Erasmus+ Young students as critical science detectives.
2017/2020, (2017-1-FI01-KA201-034702), Erasmus+ Open Science Schooling.
2015/2017, (2015-1-ES01-KA219-015945_5), Erasmus+ Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie.
2013/2015, )2013-1-PL1-COM06-38498-1), Comenius Let’s create a multicultural Europe.Wybrane publikacje


Baranowski A., 2017. The case study of Erasmus+ programme. Project’s influence on participants’ digital competence. Youth, multilingualism and work perspectives in Europe 2015-2017. World Scientific News 89:157-174.
Baranowski A., 2018. Skuteczność nauki słownictwa na platformie online - instaling.pl [W]: Pytka A., Maciąg M. (red.), Wiedza i edukacja - od teorii do praktyki. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. 108-122.
Baranowski A., 2019. Skuteczność nauki słownictwa na platformie online - instaling.pl w klasach dwujęzycznych gimnazjum [W]: Chodźko E., Śliwa M. (red.), Perspektywy i wyzwania współczesnej edukacji. Wydawnictwo Naukowe Tygiel. 7-20.
Baranowski A., 2019., Kształcenie kompetencji cyfrowych 19-latków. [W:] Surma A., Chodźko E. (red.), Współczesne wyzwania cyfryzacji - przegląd i badania. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. 125-149.
Baranowski A., 2019., Teaching English with Insta.Ling - online platform - academic experience. Forum Pedagogiczne, 9(1):269-287.
Montero Suero C., Baranowski A., Gejel J., 2019. Open Science Schooling – rethinking science learning, EDULEARN19. Proceedings, 9159-9164.
Baranowski A., Jaworowska A., 2018. Skuteczność optymalizacji wielkość próby i czasu prowadzonych badań na podstawie badań grupy Lepidoptera. [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część III. Poznań 16-21.
Baranowski A., Skrypko M.B., 2018. Korelacja struktury dominacji liczebności i współczynnika masy ciała zgrupowań wybranych grup Lepidoptera. [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część III. Poznań 7-15.
Baranowski A., 2019 Skład gatunkowy motyli większych (Lepidoptera, Macrolepidoptera) rezerwatu Jata. [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część II - Fauna. Poznań 8-18.
Baranowski A., Jagodzińska N., Machal G., Warsz L., Michałowska E., Orłowska E., 2019. Korelacja struktury dominacji liczebności i współczynnika masy ciała na podstawie rodziny miernikowców (Geometridae, Lepidoptera). [W:] Baran M., Nyćkowiak J. (red.). Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze Część II - Fauna. Poznań 19-26.
Baranowski A., Jagodzińska N., Machal G., Warsz L., Michałowska E., Baranowska B., 2019. Correlation between dominance based on abundance and body mass index of family Noctuidae, Lepidoptera. [W:] Nyćkowiak J., Leśny J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część V - Fauna. Poznań 7-16.
Baranowski A., Jagodzińska N., Machal G., 2019. Relationship between abundance, body mass index and body mass in one year study of Macrolepidoptera, (Lepidoptera) in Jata reserve - preliminary results. [W:] Nyćkowiak J., Leśny J. (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część V - Fauna. Poznań 17-24.