Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


Prof ucz. dr hab. Piotr Ceryngier


Pracownik naukowy

Kierownik Zakładu Zoologii i Ekologii Zwierząt

orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1986

„Zmienność morfologiczna, biomasy i wysiłek reprodukcyjny wybranych gatunków terofitów”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Ekologiczne uwarunkowania występowania i liczebności Coccinella septempunctata (Coleoptera, Coccinellidae) w agrocenozach”.

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Habilitacja

2020

„Ekologiczne znaczenie wrogów naturalnych wyższego rzędu na przykładzie parazytoidów i pasożytów drapieżnych biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae)”.

Sylwetka naukowa


W swojej pracy badawczej zajmuję się głównie ekologią, faunistyką, biogeografią i systematyką chrząszczy z rodziny biedronkowatych (Coccinellidae). W szczególności interesują mnie procesy regulacji liczebności biedronek przez parazytoidy, pasożyty i patogeny oraz rozprzestrzenianie się w Polsce i na świecie inwazyjnych gatunków biedronek, takich jak biedronka azjatycka (Harmonia axyridis). Znaczna część mojego dorobku badawczego związana jest z bioróżnorodnością terenów rolniczych i z zależnościami troficznymi obejmującymi mszyce oraz ich parazytoidy i drapieżniki.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2012/2017, (2011/01/B/NZ8/06206), Strategie rozrodcze i preferencje pokarmowe u spokrewnionych gatunków o różnym poziomie specjalizacji ekologicznej, występujących w tych samych środowiskach.
2014/2017, (2013/09/B/NZ9/04327), Genetyka populacyjna miejskich bezkręgowców – porównanie niedawnego ‘najeźdźcy’ i ‘dawnego więźnia’.
2016/2017, ekspertyza na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy „Inwentaryzacja owadów na obszarze bezpośredniego oddziaływania systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”.


Wybrane publikacje


Biranvand A., Nedvĕd O., Karimi S., Vahedi H., Hesami S., Lotfalizadeh H., Ajamhasani M., Ceryngier P. 2020. Parasitoids of the ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Iran: an update. Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 56:106–114.

Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K. 2020. New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 74:188–194.

Carmona C.P., Guerrero I., Peco B., Morales M.B., Oñate J.J., Pärt T., Tscharntke T., Liira J., Aavik T., Emmerson M., Berendse F., Ceryngier P., Bretagnolle V., Weisser W.W., Bengtsson J. 2020. Agriculture intensification reduces plant taxonomic and functional diversity across European arable systems. Functional Ecology 34:1448–1460.

Romanowski J., Ceryngier P., Vĕtrovec J., Piotrowska M., Szawaryn K. 2020. Endemics versus newcomers: the ladybird beetle (Coleoptera: Coccinellidae) fauna of Gran Canaria. Insects 11: 641.

Romanowski J., Ceryngier P., Zmuda C., Vĕtrovec J., Szawaryn K. 2020. The Coccinellidae (Coleoptera) from El Hierro, Canary Islands. Bonn Zoological Bulletin 69(2):249–261.

Crous P.W. et al. 2021. Fungal Planet description sheets:1284-1382. Persoonia 47:178–374.

Haelewaters D., Hiller T., Ceryngier P., Eschen R., Gorczak M., Houston M.L., Kisło K., Knapp M., Landeka N., Pfliegler W.P., Zach P., Aime M.C., Nedvěd O. 2022. Do biotic and abiotic factors influence the prevalence of a common parasite of the invasive alien ladybird Harmonia axyridis? Frontiers in Ecology and Evolution 10:773423.

Romanowski J., Ceryngier P. 2022. Non-indigenous ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Madeira and other Macaronesian archipelagos. BioInvasions Records 11:876 –886.

Van Caenegem W., Ceryngier P., Romanowski J., Pfister D. H., Haelewaters D. 2023. Hesperomyces (Fungi, Ascomycota) associated with Hyperaspis ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae): Rethinking host specificity. Frontiers in Fungal Biology 3:1040102.

Ceryngier P., Franz K.W., Romanowski J. 2023. Distribution, host range and host preferences of Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae): a worldwide database. European Journal of Entomology 120:26–34.Biranvand A., Nedvĕd O., Karimi S., Vahedi H., Hesami S., Lotfalizadeh H., Ajamhasani M., Ceryngier P. 2020. Parasitoids of the ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Iran: an update. Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 56:106–114.

Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K. 2020. New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 74:188–194.

Carmona C.P., Guerrero I., Peco B., Morales M.B., Oñate J.J., Pärt T., Tscharntke T., Liira J., Aavik T., Emmerson M., Berendse F., Ceryngier P., Bretagnolle V., Weisser W.W., Bengtsson J. 2020. Agriculture intensification reduces plant taxonomic and functional diversity across European arable systems. Functional Ecology 34:1448–1460.

Romanowski J., Ceryngier P., Vĕtrovec J., Piotrowska M., Szawaryn K. 2020. Endemics versus newcomers: the ladybird beetle (Coleoptera: Coccinellidae) fauna of Gran Canaria. Insects 11: 641.

Romanowski J., Ceryngier P., Zmuda C., Vĕtrovec J., Szawaryn K. 2020. The Coccinellidae (Coleoptera) from El Hierro, Canary Islands. Bonn Zoological Bulletin 69(2):249–261.

Crous P.W. et al. 2021. Fungal Planet description sheets:1284-1382. Persoonia 47:178–374.

Haelewaters D., Hiller T., Ceryngier P., Eschen R., Gorczak M., Houston M.L., Kisło K., Knapp M., Landeka N., Pfliegler W.P., Zach P., Aime M.C., Nedvěd O. 2022. Do biotic and abiotic factors influence the prevalence of a common parasite of the invasive alien ladybird Harmonia axyridis? Frontiers in Ecology and Evolution 10:773423.

Romanowski J., Ceryngier P. 2022. Non-indigenous ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Madeira and other Macaronesian archipelagos. BioInvasions Records 11:876 –886.

Van Caenegem W., Ceryngier P., Romanowski J., Pfister D. H., Haelewaters D. 2023. Hesperomyces (Fungi, Ascomycota) associated with Hyperaspis ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae): Rethinking host specificity. Frontiers in Fungal Biology 3:1040102.

Ceryngier P., Franz K.W., Romanowski J. 2023. Distribution, host range and host preferences of Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae): a worldwide database. European Journal of Entomology 120:26–34.

Branvand A., Vĕtrovec J., Merzoug A., Boualem M., Fekrat L., Ceryngier P. 2023. Complementary data on the distribution of Nephus (Nephus) incisus (Har. Lindberg, 1950) (Coleoptera: Coccinellidae) in the Palaearctic and Afrotropical regions. Zootaxa (w druku).

Branvand A., Vĕtrovec J., Merzoug A., Boualem M., Fekrat L., Ceryngier P. 2023. Complementary data on the distribution of Nephus (Nephus) incisus (Har. Lindberg, 1950) (Coleoptera: Coccinellidae) in the Palaearctic and Afrotropical regions. Zootaxa (w druku).