Placeholder image

dr hab. Piotr Ceryngier


Pracownik naukowy

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1986

„Zmienność morfologiczna, biomasy i wysiłek reprodukcyjny wybranych gatunków terofitów”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1998

„Ekologiczne uwarunkowania występowania i liczebności Coccinella septempunctata (Coleoptera, Coccinellidae) w agrocenozach”.

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Habilitacja

2020

„Ekologiczne znaczenie wrogów naturalnych wyższego rzędu na przykładzie parazytoidów i pasożytów drapieżnych biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae)”.

Sylwetka naukowa


W swojej pracy badawczej zajmuję się głównie ekologią, faunistyką, biogeografią i systematyką chrząszczy z rodziny biedronkowatych (Coccinellidae). W szczególności interesują mnie procesy regulacji liczebności biedronek przez parazytoidy, pasożyty i patogeny oraz rozprzestrzenianie się w Polsce i na świecie inwazyjnych gatunków biedronek, takich jak biedronka azjatycka (Harmonia axyridis). Znaczna część mojego dorobku badawczego związana jest z bioróżnorodnością terenów rolniczych i z zależnościami troficznymi obejmującymi mszyce oraz ich parazytoidy i drapieżniki.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2012/2017, (2011/01/B/NZ8/06206), Strategie rozrodcze i preferencje pokarmowe u spokrewnionych gatunków o różnym poziomie specjalizacji ekologicznej, występujących w tych samych środowiskach.
2014/2017, (2013/09/B/NZ9/04327), Genetyka populacyjna miejskich bezkręgowców – porównanie niedawnego ‘najeźdźcy’ i ‘dawnego więźnia’.
2016/2017, ekspertyza na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy „Inwentaryzacja owadów na obszarze bezpośredniego oddziaływania systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”.


Wybrane publikacje


Haelewaters D., Zhao S.Y., Clusella-Trullas S., Cottrell T.E., De Kesel A., Fiedler L., Herz A., Hesketh H., Hui C., Kleespies R.G., Losey J.E., Minnaar I.A., Murray K.M., Nedvĕd O., Pfliegler W.P., Raak-van den Berg C.L., Riddick E.W., Shapiro-Ilan D.I., Smyth R.R., Steenberg T., van Wielink P.S., Viglášová S., Zhao Z., Ceryngier P., Roy H.E., 2017. Parasites of Harmonia axyridis: current research and perspectives. BioControl 62:355-371.
Hawro V., Ceryngier P., Kowalska A., Ulrich W., 2017. Landscape structure and agricultural intensification are weak predictors of host range and parasitism rate of cereal aphids. Ecological Research 32:109-115.
Ceryngier P., Romanowski J., 2017. Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) and its parasite in south-western Bulgaria and northern Greece. BioInvasions Records 6:307-310.
Rutkowski R., Kosewska A., Ceryngier P., Szczepański S., Wawer W., Twardowska K., Twardowski J., 2017. Genetic diversity of an invasive invertebrate in an urban environment, as exemplified by the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Pallas, 1773). Annales Zoologici 67:759-772.
Ceryngier P., Nedvĕd O., Grez A.A., Riddick E.W., Roy H.E., San Martin G., Steenberg T., Veselý P., Zaviezo T., Zúñiga-Reinoso A., Haelewaters D., 2018. Predators and parasitoids of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, in its native range and invaded areas. Biological Invasions 20:1009-1031.
Maqbool A., Ahmed I., Kiełtyk P., Ceryngier P., 2018. Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae) utilizes both Coccinellini and Chilocorini (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellinae) as hosts in Kashmir Himalayas. European Journal of Entomology 115:332-338.
Ceryngier P., Romanowski J., 2018. High parasitism rates of a rare ladybird Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) (Coleoptera: Coccinellidae) – a reason of its rarity? Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12:21-24.
Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K., 2018. First records of Pharoscymnus flexibilis (Mulsant, 1853) (Coleoptera: Coccinellidae) on Fuerteventura, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 72:858-860.
Honek A., Martinkova Z., Ceryngier P., 2019. Different parasitization parameters of pupae of native (Coccinella septempunctata) and invasive (Harmonia axyridis) coccinellid species. Bulletin of Insectology 72:77-83.
Rutkowski R., Gwiazdowska A., Ceryngier P., Kosewska A., Szymroszczyk P., Twardowska K., Twardowski J., 2019. Microsatellite polymorphism suggests high genetic diversity but disrupted gene flow in the two-spot ladybird Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) populations from diverse environments. Annales Zoologici 69:477-486.
Godeau J.-F., Ceryngier P., Hemptinne J.-L., 2019. Niche width and niche specialization in four species of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) co-occuring in the same habitat. European Journal of Entomology 116:178-186.
Romanowski J., Ceryngier P., Vĕtrovec J., Szawaryn K., 2019. The Coccinellidae (Coleoptera) from Fuerteventura, Canary Islands. Zootaxa 4646(1):101-123.
Romanowski J., Ceryngier P., Banak Z., 2019. First record of Cheilomenes sexmaculata (Fabricius, 1781) (Coleoptera: Coccinellidae) in Panama. The Pan-Pacific Entomologist 95:163-166.
Biranvand A., Nedvĕd O., Karimi S., Vahedi H., Hesami S., Lotfalizadeh H., Ajamhasani M., Ceryngier P., 2020. Parasitoids of the ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Iran: an update. Annales de la Société entomologique de France (N.S.), DOI: 10.1080/00379271.2020.1717378,
Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K., 2020. New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 74:188-194.