Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Monika Fajfer


Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

2009

"Ekologiczne i biologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel na przykładzie Picobia sturni (Acari: Syringophilidae: Picobiinae) i szpaka Sturnus vulgaris (Aves: Passeriformes".

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2018

„Ectoparasitic mites of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae): systematics, phylogeny, and host-parasite relationships”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z systematyką, taksonomią, biologią i ekologią roztoczy, które są ektopasożytami gadów. Obecnie, badam roztocze z rodziny Pterygosomatidae, które są pernamentnymi pasożytami jaszczurek, i które z powodu swojej wąskiej specyficzności żywicielskiej (pasożyty monokseniczne i stenokseniczne) są interesującym modelem do badań nad koewolucją układu pasożyt-żywiciel.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2022 Grant SYNTHESYS+   w ramach  programu H2020-EU.1.4.1.2 (IL-TAF) pt. „Host-parasite coevolution around the Red Sea: taxonomic and biogeographic studies of the permanent highly host-specific mites of the inermis and mutabilis groups of Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae) living on agamas (Agamidae: Agaminae)”.

2019 EMBO-8277; grant przyznany przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej, tytuł projektu: „Understanding the ecology and evolution of host-parasite interactions with the example of Geckobia mites (Acariformes: Pterygosomatidae) and Hemidactylus geckos (Sauria: Gekkonidae) from the Indian Subcontinent”.

2016 DK-TAF-6273; grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, tytuł projektu: „Mites from the genus Geckobia (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards of the infraorder Gekkota”.

2014-2016 DEC-2013/11/N/NZ8/ 00616; grant PRELUDIUM finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, tytuł projektu: „Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae) permanentynych pasożytów gadów (Reptilia: Squamata: Sauria) Palearktyki”.

2015 CZ-TAF-3389; grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, tytuł projektu: „Mites from the genus Pterygosoma (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards (Reptilia: Squamata)”.

2014-2015 D/21/2014; grant Unikatowy Absolwent = Możliwości, tytuł projektu: „Acari parasites of reptiles”.

2013 DK-TAF-2897; grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, tytuł projektu: „Mites (Acari: Prostigmata: Pterygosomatidae) parasitizing reptiles in the Eurasian region”.Wybrane publikacje


Fajfer M. 2023. Two new mite species of the genus Geckobia Mégnin (Acariformes: Pterygosomatidae) from Israel 5227:252–264.
Fajfer M., Karanth P. 2021. New morphological and molecular data reveal an underestimation of species diversity of mites of the genus Geckobia (Acariformes: Pterygosomatidae) in India. Diversity 14:1064.
Fajfer M. 2020. A systematic revision of the genus Neopterygosoma Fajfer, 2019 (Acariformes: Pterygosomatidae) with the description of a new species. Systematic Parasitology 97:535–551.
Fajfer M. 2020. A systematic revision of the scale mite genus Pterygosoma Peters, 1849 (Acariformes: Pterygosomatidae). Zootaxa 4805(1). DOI: 10.11646/zootaxa.4805.1.1.
Fajfer M., Karanth P. 2021. Integrating a morphological description with DNA barcode data of a new species of the genus Pimeliaphilus (Acariformes: Pterygosomatidae) with the analysis of its host specificity and a key to the genus. Systematic and Applied Acarology 26:438–454.
Fajfer M. 2019. Systematics of reptile-associated scale mites of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae) derived from external morphology. Zootaxa 4603:401–440.