Placeholder image

dr Monika Fajfer


Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii.

Wykształcenie


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

2009

"Ekologiczne i biologiczne aspekty układu pasożyt-żywiciel na przykładzie Picobia sturni (Acari: Syringophilidae: Picobiinae) i szpaka Sturnus vulgaris (Aves: Passeriformes".

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2018

„Ectoparasitic mites of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae): systematics, phylogeny, and host-parasite relationships”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z systematyką, taksonomią, biologią i ekologią roztoczy, które są ektopasożytami gadów. Obecnie, badam roztocze z rodziny Pterygosomatidae, które są pernamentnymi pasożytami jaszczurek, i które z powodu swojej wąskiej specyficzności żywicielskiej (pasożyty monokseniczne i stenokseniczne) są interesującym modelem do badań nad koewolucją układu pasożyt-żywiciel.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2019, (EMBO-8277), grant przyznany przez Europejską Organizację Biologii Molekularnej, „Understanding the ecology and evolution of host-parasite interactions with the example of Geckobia mites (Acariformes: Pterygosomatidae) and Hemidactylus geckos (Sauria: Gekkonidae) from the Indian Subcontinent”
2016, (DK-TAF-6273); grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, „Mites from the genus Geckobia (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards of the infraorder Gekkota”.
2014/2016, (DEC-2013/11/N/NZ8/ 00616); grant PRELUDIUM finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: „Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae) permanentynych pasożytów gadów (Reptilia: Squamata: Sauria) Palearktyki”.
2015, (CZ-TAF-3389); grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, „Mites from the genus Pterygosoma (Acari: Pterygosomatidae) parasitizing lizards (Reptilia: Squamata)”.
2014/2015, (D/21/2014), grant Unikatowy Absolwent = Możliwości „Acari – parasites of reptiles”.
2012, (DK-TAF-2897), grant SYNTHESYS finansowany przez European Commission’s (FP6) Integrated Infrastructure Initiative programme, „Mites (Acari: Prostigmata: Pterygosomatidae) parasitizing reptiles in the Eurasian region”.


Wybrane publikacje


Fajfer, M., 2020. A systematic revision of the scale mite genus Pterygosoma Peters, 1849 (Acariformes: Pterygosomatidae) Zootaxa 4805:1-417.
Fajfer, M., 2019. Systematics of reptile-associated scale mites of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae) derived from external morphology. Zootaxa 4603:401–440.
Fajfer, M., 2018. New Species and Records of Scale Mites (Acariformes: Pterygosomatidae) from Geckos (Squamata: Gekkonidae and Caprodactylidae). BioMed Research International 1–8.
Fajfer, M., Melnikov, D., Dabert, M., 2016. Three new species of the genus Pterygosoma Peters, 1849 (Acariformes: Pterygosomatidae) from agamid lizards (Sauria: Agaminae) with DNA barcode data. Systematic Parasitology 93:791–814.
Fajfer, M., 2016. Two new species of the genus Pterygosoma (Acariformes: Pterygosomatidae) parasitizing agamid lizards (Sauria: Agamidae) from the Indian subcontinent. Acta Parasitologica 61:343–354.