Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Maciej Fuszara


Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku ds. laboratoriów w budynku CLNP.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1993

„Skład pokarmu płomykówki Tyto alba (Scop.) w zależności od struktury środowiska na nizinach centralnej Polski”.

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2006

“Response to the calls of conspecific and non-conspecific intruders: the case of the tawny owl Strix aluco L. and the long-eared owl Asio otus (L.)”.

Sylwetka naukowa


Prowadzone przeze mnie badania koncentrują się głównie na zagadnieniach wykorzystania przez zwierzęta sygnałów i innych bodźców (m.in. do porozumiewania się), a także zdolności kognitywnych i mechanizmów podejmowania decyzji. Poza pracami stanowiącymi podstawę rozpraw magisterskiej i doktorskiej, biorę lub brałem udział w badaniach strategii wyboru miejsc żerowania przez mroczki późne Eptesicus serotinus, mechanizmów oceny jakości pokarmu oraz wyboru strategii żerowania producer-scrounger przez modrowronki dębowe Aphelocoma wollweberi, reakcją sikor i remizów na obecność drapieżnika, a także nad sprawnością lotu dymówek Hirundo rustica oraz reakcją na obecność potencjalnego drapieżnika u wron Corvus cornix. Uczestniczę w badaniach monitoringowych (letnich i zimowych) nad nietoperzami Mazowsza i Pojezierza Mazurskiego. Brałem udział w opracowaniu planów zadań ochronnych dla trzech „nietoperzowych” obszarów Natura 2000.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010/2020, „Monitoring porealizacyjny przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych” (finansowany ze środków Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o.).
2014, „Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Mamerki PLH280004 i Gierłoż PLH280002 zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych” (finansowane ze środków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie).
2011/2015, (NCN N304 138440), „Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy u dzikich ptaków w środowisku naturalnym” (wykonawca).Wybrane publikacje


Matyjasiak P., Boniecki P., Fuszara M., Okołowski M., Olejniczak I.. 2018. Feather holes and flight performance in the barn swallow Hirundo rustica. Animal cells and systems 22(2): 124–131.

Gottfried I., Gottfried T., Lesiński G., Hebda G., Ignaczak M., Wojtaszyn G., Jurczyszyn M., Fuszara M., Fuszara E., Grzywiński W., Błachowski G., Hejduk J., Jaros R., Kowalski M., 2020. Longterm changes in winter abundance of the barbastelle Barbastella barbastellus in Poland and the climate change – Are current monitoring schemes still reliable for cryophilic bat species? PLoS ONE 15(2): e0227912.