Placeholder image

dr hab. Anita Kaliszewicz Prof. UKSW


Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na UKSW, Kierownik Laboratorium Hydrobiologii.

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

2000

„Reakcje Stylaria lacustris (Oligochaeta) na uszkodzenia spowodowane przez drapieżnika”.

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2005

„Wpływ drapieżnika na strategie życiowe ofiary – wzrost, podział i regeneracja u wodnego skąposzczeta”.

Uniwersytet Gdański

Habilitacja

2019

„Mechanizmy kształtujące zmienność strategii rozrodczych stułbi (Cnidaria: Hydridae)”.

Sylwetka naukowa


Tematyka badawcza związana z ekologią bezkręgowców wodnych i ochroną ekosystemów słodkowodnych i morskich. Badania strategii życiowych bezkręgowców wodnych, strategii reprodukcyjnych parzydełkowców słodkowodnych i morskich (Hydridae, Actiniaria). Modelowanie matematyczne – modele osobnicze (ang. individual-based modeling), rozmnażanie bezpłciowe i płciowe – kompromisy. Hodowla skorupiaków konsumpcyjnych. Wpływ suplementacji kwasami tłuszczowymi na wzrost i przeżywalność dziesięcionogów. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych mikroplastikiem i jego transfer na różnych poziomach troficznych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2007/2010 (Nr N N304 4135 33), „Hermafrodytyzm czy gonochoryzm? Ewolucja strategii rozrodczych stułbi (Hydridae)”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny.
2007/2010 (Nr N N303 4116 33), „Mechanizmy odpowiedzialne za nierówną proporcję płci: przewaga samców u stułbi (Hydridae)”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany w Centrum Badań Ekologicznych PAN, Dziekanów Leśny.


Wybrane publikacje


Kaliszewicz A. 2019. Variations of hydra reproductive strategies arising from its modular structure. Two aspects of the modular reproductive effect. Ecological Modelling 393: 52–60.
Kaliszewicz A. 2018. Sex ratio patterns and trade-off between sexual and asexual reproduction in the brown hydra. Freshwater Science 37: 551–561.
Kaliszewicz A., Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K. Sierakowski M. 2018. Alpha-linolenic acid, but not palmitic acid, negatively impacts survival, asexual reproductive rate, and clonal offspring size in Hydra oligactis. Lipids 53: 447–456
Olejniczak I, Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N. 2018. The response of tundra springtails (Collembola, Hexapoda) to human activity on the Murman coast of the Kola Penisula, Russia. Polar Science 15: 99-103
Kaliszewicz A. Gołębiewska A. 2017. Detection ability and response of Hydra to the presence of conspecifics. Fundamental and Applied Limnology 190:309-317
Kaliszewicz A., Dobczyńska O. 2017. A comparative study of mobility in three Hydra species with different reproductive strategies. Israel Journal of Ecology and Evolution doi: 10.1080/15659801.2016.1276426