Placeholder image

dr Kamil Karaban


Sekretarz Rady Instytutu Nauk Biologicznych. Członek wydziałowej podkomisji dydaktycznej. Członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Planista na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Magisterium

2008

„Wpływ różnorodności zespołów dżdżownic na dynamikę liczebności wazonkowców: eksperyment w mikrokosmosach glebowych”.

Rada Naukowa Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Doktorat

2021

Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie

Sylwetka naukowa


Tematyka badawcza związana jest z ekologią organizmów glebowych oraz wodnych oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska.
Prowadzone tematy badawcze:
- wpływ dżdżownic na zagęszczenie i strukturę zespołu mezofauny glebowej
- wpływ różnych systemów upraw na zespół mezofauny glebowej
- hodowla skorupiaków konsumpcyjnych
- wpływ kwasów tłuszczowych na przeżywalność i rozwój populacji bezkręgowców wodnych (stułbi, krewetek i raków)
- zanieczyszczeniem wód słodkich i morskich mikroplastikiem
- pasożyty słodkowodnych skorupiaków.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

Uvarov A.V., Ilieva-Makulec K., Karaban K., Yakovenko N.S., Uchmański J., 2019, Effects of intra- and interspecific interactions in earthworm assemblages: a comparative study, Biology Biulletin.
Karaban K., Stęplowski S., 2018, Wpływ zagęszczenia i suplementacji diety o kwasy tłuszczowe na wzrost i przeżywalność raka luizjańskiego (Procambarus clarkii)., Studia Ecologiae et Bioethicae,
Kaliszewicz A,. Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K., Sierakowski M., 2018, Alpha-linolenic acid, but not palmitic acid, negatively impacts survival, asexual reproductive rate, and clonal offspring size in Hydra oligactis, Lipids 2018/53/4, pp. 477-456
Wybrane publikacje


Bukaciński D., Bukacińska M., Buczyński A., 2018. Threats and the active protection of birds in a riverbed: postulates for the strategy of the preservation of the middle Vistula River avifauna. Studia Ecologiae et Bioethicae 16(4):5-30.