Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Piotr Kiełtyk


Członek Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Członek Komisji Dydaktycznej na kierunku Biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku.
orcid no

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

Magisterium

2003

„Przekształcenia fitocenoz leśnych w otoczeniu nor borsuka (Meles meles Linnaeus, 1758) i lisa (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) w Puszczy Białowieskiej”.

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Doktorat

2010

„Zjawisko wikaryzmu wysokościowego w kompleksie Solidago virgaurea – Solidago alpestris”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim ekologię i taksonomię górskich gatunków roślin naczyniowych oraz wpływ inwazyjnych gatunków roślin na strukturę i różnorodność gatunkową zbiorowisk roślinnych w obszarach górskich. Interesują mnie również zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w badaniach ekologicznych i taksonomii numerycznej. Aktualnie prowadzę badania na temat zmian w morfologii i alokacji biomasy w organach wybranych gatunków roślin naczyniowych wzdłuż gradientu wysokości n.p.m. w Tatrach.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania


Wybrane publikacje


Kiełtyk P., Delimat A., 2019. Impact of the alien plant Impatiens glandulifera on species diversity of invaded vegetation in the northern foothills of the Tatra Mountains, Central Europe. Plant Ecology 220:1–12.

Delimat A., Kiełtyk P., 2019. Impact of troublesome expansive weed Rumex alpinus on species diversity of mountain pastures in Tatra National Park, Poland. Biologia (Section Botany) 74:15–24.

Kiełtyk P., 2018. Variation of vegetative and floral traits in the alpine plant Solidago minuta: evidence for local optimum along an elevational gradient. Alpine Botany 128:47–57.

Kiełtyk P., Mirek Z., 2017. Distribution and ecology of high-mountain Solidago minuta (Asteraceae) in Poland. Biologia (Section Botany) 72:161–174.