Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr inż. Monika Kisiel


Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału.
orcid no

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

2004

„Wymiana gazowa roślin owsa oplewionego i nieoplewionego w zależności od różnych dawek nawożenia azotowego”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorat

2011

„Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze obejmują środowisko glebowe, w szczególności przemiany związków żelaza oraz wpływ czynników geogenicznych i procesów pedogenicznych na właściwości gleb. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z zanieczyszczeniem oraz rekultywacją gleb. Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG), Międzynarodowej Unii Gleboznawczej (IUSS) oraz Komisji Mineralogii i Mikromorfologii Gleb PTG.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania


Wybrane publikacje


Kisiel M., Poniatowska A., Kaliszewicz A. 2022. Microplastics in the soil environment – classification and sources in relation to research conducted in Poland. Studia Ecologiae et Bioethicae 20(4):51–61.

Kruszewski Ł., Kisiel M., Cegiełka M. 2021. Soil development in the coal fire environment: a case of Upper Silesian waste heaps. Geological Quarterly. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1592.

Poniatowska A., Kisiel M., Panasiuk D. 2021. Municipal waste management in Poland compared to other European Union countries. Studia Ecologiae et Bioethicae. DOI http://doi.org/10.21697/seb.2021.19.4.07.