Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek


Specjalista naukowo-techniczny.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

2012

„Ocena procesów diagenezy neolitycznych kości i zębów pochodzących z Bronocic przy pomocy FTIR”.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

2017

„Paleoantropologiczne ujęcie frakcjonowania izotopów tlenu- badania modelowe”.

Sylwetka naukowa


Specjalista ds. naukowo-technicznych w Instytucie Nauk Biologicznych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół wykorzystania analiz trwałych izotopów w materiale biologicznym (archeologiczne szczątki kostne). Z wykorzystaniem metod chemicznych dr Lisowska-Gaczorek bada związek pomiędzy biologią, kulturą i środowiskiem, koncentrując się na rekonstrukcji diety, pochodzenia i migracji ludności zarówno na poziomie indywidualnym jak i populacyjnym.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2015/2018, (NCN 2014/15/N/NZ8/0035), Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistorycznych i historycznych grup ludzkich.


Wybrane publikacje


Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., Pawlyta J., Cienkosz-Stepańczak B., 2020. Oxygen isotopic fractionation in rat bones as a result of consuming thermally processed water – bioarchaeological applications. Geochronometria 47:1–12.
Myszka A., Piontek J., Tomczyk J., Lisowska-Gaczorek A., Zalewska M., 2020. Relationships between osteoarthritic changes (osteophytes, porosity, eburnation) based on historical skeletal material. Annals of Human Biology. DOI:10.1080/03014460.2020.1741682.

Tomczyk J., Regulski P., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., 2020. Dental caries and stable isotopes analyses in the reconstruction of diet in Mesolithic (6815–5900 BC) individuals from Northeastern Poland. Journal of Archaeological Science: Reports 29: 102141.

Oleszczak Ł., Borodovskiy A.P., Szostek K., Lisowska-Gaczorek A., Kozieł S., Pawlyta J., Tur S.S., Cienkosz-Stepańczak B., 2018. The Origin of Culturally Diversified Individuals Buried in the Early Iron Age Barrow Cemetery at Chultukov Log-1 (Upper Altai) in Light of the Analysis of Stable Oxygen Isotopes. Collegium Antropologicum 42:27–37.

Mnich B., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., 2018. Dieta mieszkańców Radomia na przestrzeni ostatniego milenium. (w): Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku, Tomczyk J. (red.), Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 129–142.

Lisowska-Gaczorek A., Mnich B., Szostek K., 2017. Reconstruction of general biological condition of bodies individuals buried in medieval and early modern ossuaries, in Gdańsk. (in): Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych, Pudło A., Henneberg M. (eds.), Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 273–290.

Lisowska-Gaczorek A., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K., 2017. Oxygen stable isotopes variation in water precipitation in Poland – anthropological applications. Anthropological Review 80: 57–70.

Cienkosz-Stepanczak B., Lisowska-Gaczorek A., Haduch E., Ellam R.,Cook G., Kruk J., Milisauskas S., Kozieł S., Szostek K., 2017. Nitrogen and Strontium Isotopes as Tools for the Reconstruction of Breastfeeding Practices and Human Behavior – A Neolithic Collective Grave in Bronocice (Poland). Collegium Antropologicum” 41: 133–141.

Osipowicz G., Witas H., Lisowska-Gaczorek A., Reitsema L., Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-DańskaK., Cienkosz-Stepańczak B., 2017. Origin of the ornamented bâton percé from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe. PLoS One 12, 10: e0184560.