Placeholder image

dr Justyna Marchewka-Długońska


Adiunkt w Zakładzie Biologii Człowieka.

Wykształcenie


Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

2009

„Asymetria wybranych cech kraniometrycznych twarzoczaszki Homo sapiens i małp z podrodziny Cercopithecinae”.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

2016

„Asymetria fluktuująca cech kraniometrycznych jako miernik stresu rozwojowego”.

Sylwetka naukowa


Dorobek naukowy i zainteresowania badawcze mieszczą się w zakresie nauk biologicznych w specjalności biologia człowieka. Koncentrują się one głównie w tematyce rekonstrukcji stanu biologicznego populacji historycznych oraz w zakresie badań morfologicznych. Doświadczenie zdobywałam w czasie prowadzonych ekspertyz materiałów szkieletowych na terenie Polski, ale także w Peru i Rumunii.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2013, (Nr 2013/10/E/HS3/00406), „Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014). Jednostka naukowa: Instytut Archeologii i Etnografii PAN w Warszawie. wykonawca.
04695/16/FPK/NID, Ossuaria z badań archeologicznych na Placu Dominikańskim przy hali targowej w Gdańsku – Projekt Ossuaria. Jednostka naukowa: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. wykonawca
2019 (Santander Mobility Found 2019), Osteological analysis of human skeletal remains from modern cemetery in Alba Iulia, Romania.
"Proyecto Rescate Arqueologico Cerro Colorado", Jednostka realizująca: Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Kierownik projektu Pieter van Dalen Luna. Współudział w analizie materiałów szkieletowych.
2019: analiza materiałów szkieletowych podjętych w czasie prac archeologicznych na ulicy Reymonta i przy kościele św. Lamberta w Radomsku (woj. łódzkie).
2019: udział w pracach wykopaliskowych na nowożytnym cmentarzu w Alba Yulia (Rumunia).
2018/2019: analiza materiałów szkieletowych z ossuarium przy Placu Słowiańskim w Krakowie.
2017/2018: analiza materiałów szkieletowych z nowożytnego cmentarzyska w Zbuczu (woj. podlaskie).
2017: udział w ekspedycji naukowej na stanowisko kultury Chancay; Cerro Colorado (Peru).
2014/2017: analiza materiałów szkieletowych z kościoła św. Benedykta w Krakowie.
2015: analiza materiałów szkieletowych z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie.
2015: analiza materiałów z grobu wtórnego z cmentarza przy kościele św. Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach.
2015: analiza antropologiczna materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego w Przesławicach – materiał z nadzoru archeologicznego.
2015: analiza antropologiczna materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego w Proszowicach – materiał z nadzoru archeologicznego.
2015: analiza antropologiczna materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego w Opatkowicach – materiał z nadzoru archeologicznego.
2013: analiza antropologiczna materiału kostnego wyeksplorowanego w czasie nadzoru archeologicznego przy ulicy Radziwiłowskiej 33-35 w Krakowie.
2013: analiza antropologiczna materiału kostnego wyeksplorowanego w czasie nadzoru archeologicznego przy ulicy św. Jana w Krakowie.
2012: udział w pracach wykopaliskowych i analiza materiału osteologicznego ze stanowiska archeologicznego Rondo Grunwaldzie w Krakowie.
2012: udział w terenowych badaniach archeologicznych w ramach projektu Archeologiczne Zdjęcia Polski (Zubrzyca Górna, Bystra-Sidzina).


Wybrane publikacje


Mrożek K., Marchewka J., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H., 2020. Variability in the number of mental foramina in the African green monkey (Grivet) (Chlorocebus aethiops). Zoomorphology 139 (2). DOI: 10.1007/s00435-020-00485-2.
Żurawiecka M., Marchewka J., Wronka I., 2019. Fluctuating body asymmetry in young Polish women in relation to childhood socioeconomic status. Journal of Biosocial Science 51 (5):775-783.
Marchewka J., Konopka T., Szarlip-Myśliwiec A., Mucha N., 2019. Szczątki kostne poległych znad Rawki i Bzury. Wyniki analiz antropologicznych i medyczno-sądowych. (W): Zalewska A. (red.), Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury. Monografia Wydawnictwa IAE Polskiej Akademii Nauk; 325-342.
Marchewka J., Bełka Z., Wardas-Lasoń M., 2019. Badania składu izotopowego strontu i składu pierwiastkowego szczątków żołnierzy poległych podczas I wojny światowej (1914-1915) and Rawką i Bzurą. (W): Zalewska A. (red.), Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury. Monografia Wydawnictwa IAE Polskiej Akademii Nauk; 343-348.
Marchewka J., Strapagiel D., Borówka P., 2019. Badania genetyczne (DNA) wybranych prób szczątków poległych w wyniku działań wojennych 1914-1915 nad Rawką i Bzurą. (W): Zalewska A. (red.), Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury. Monografia Wydawnictwa IAE Polskiej Akademii Nauk; 349-354.
Nieczuja-Dwojacka, J., Siniarska, A., Koziel, S., Marchewka, J., Zabłocka, R. 2018. Age at maturation, body structure and their relationship with socioeconomic factors. Anthropologischer Anzeiger DOI:10.1127/anthranz/2018/0873.
Marchewka J., Borowska-Strugińska B., Czuszkiewicz J., Kliś K., 2017. Cervical spine anomalies: children in one of the oldest church in Poland. International Journal of Osteoarchaeology 27 (5): 926–934.
Marchewka J., Pudło A., 2017. Wysokość i masa ciała mieszkańców Gdańska w XV i XVIII wieku. (W): Pudło A., Henneberg M. (red.), Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae 6. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: 201-220.
Pudło A., Marchewka J., Budnik A., Henneberg M., Krajewska M., Kozłowski T., Dąbrowski R., 2017. Charakterystyka antropologiczna grobów wtórnych z placu dominikańskiego. (W): Pudło A., Henneberg M. (red.), Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae 6. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: 113-140.