Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Justyna Marchewka-Długońska


Biolog człowieka i wykładowca akademicki od 2016 roku.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Jagielloński

Magisterium

2009

„Asymetria wybranych cech kraniometrycznych twarzoczaszki Homo sapiens i małp z podrodziny Cercopithecinae”.

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

2016

„Asymetria fluktuująca cech kraniometrycznych jako miernik stresu rozwojowego”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na rekonstrukcji stanu biologicznego populacji pradziejowych i historycznych. Ważnym elementem moich badań jest wykorzystanie w badaniach osteologicznych i morfologicznych obrazowania medycznego, w tym mikrotomografii komputerowej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w czasie badań terenowych i analiz materiałów szkieletowych, zarówno w kraju, jak i zagranicą (m.in. w Peru i Rumunii). Istotnym elementem moich zainteresowań jest także wykorzystanie metod antropologicznych i antroposkopijnych w kryminalistyce oraz zastosowanie metod statystycznych w analizie danych odnoszących się, zarówno do badań populacji historycznych, jak i współczesnych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2020-2022 – Kierownik grantu „ Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria cribra orbitalia w mikrotomografii komputerowej (micro-CT): nr projektu: NCN 2020/04/X/NZ8/00374.
2017-2018 – wykonawca w grancie „Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014): nr projektu: 2013/10/E/HS3/00406.
2016-2017 – wykonawca w projekcie  „Ossuaria z badań archeologicznych na Placu Dominikańskim przy hali targowej w Gdańsku – Projekt Ossuaria”: nr projektu: 04695/16/FPK/NID.

Ekspertyzy osteologiczne materiału szkieletowego:
2023 – analiza materiału szkieletowego podjętego w czasie badań ratowniczych przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach (woj. małopolskie).
2022 – analiza materiału szkieletowego podjętego w czasie badania krypty w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach (woj. małopolskie).
2022 – analiza materiału osteologicznego podjętego w czasie ekshumacji grobu rodziny Książków w Wierzbicy (woj. małopolskie) – współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie.
2022 – analiza materiału szkieletowego podjętego z prekolumbijskich kurhanów na stanowisku archeologicznym Miculla (Tacna, Peru), współpraca w ramach projektu „Proyecto de Investigación Arqueologica en el Paisaje Cultural Arqueologico Complejo Miculla Sector A, B y D”.
2022 – analiza materiału szkieletowego podjętego w obrębie stanowiska archeologicznego Cajamarquilla, współpraca w ramach projektu „Complejo Arqueologico de Cajamarquilla”.
2021 – obecnie – analiza materiału szkieletowego podjętego w czasie badań ratowniczych na ulicy Łobzowskiej w Krakowie.
2019 -2021 - analiza materiału szkieletowego podjętego w czasie badań ratowniczych na ulicy Reymonta i przy kościele pw. św. Lamberta w Radomsku.


Wybrane publikacje


Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Budnik A., Marchewka-Długńska J., Tabak I., Popielarz K. 2023. The Influence of socioeconomic factors on the body characteristics, proportion, and health behavior of children aged 6–12 years. Int. J. Environ. Res. Public Health 20(4):3303.

Nieczuja-Dwojacka J., Marchewka J., Sinarska A., Budnik A., Popielarz K., Tabak I. 2023. Influence of body build on hand grip strength, simple reaction time and strength of the abdominal muscles in prepubertal children. Anthropologischer Anzeiger DOI: 10.1127/anthranz/2023/1591.

Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Marchewka-Długńska J., Budnik A., Dąbrowski P., Kurc-Durak B., Grzelak J. 2022. Differences in lifestyle between students of medical and biological fields of study in Poland. Anthropological Review 85(4):123–134.

Marchewka J., Szarlip-Myśliwec A. 2021. Charakterystyka szczatków kostnych żołniezy poległych w toku działań zbrojnych w latach 1914-1915, zadomunetowanych w ramach badań archeologicznych na Równanie Łowicko-Błońskiej. W: Zalewska AI. (red.), Archeologia frontu wschodniego Wielkiej Wojny jako wyzwanie. Warszawa-Lublin, s.77–88.

Marchewka J., Mrożek K., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H. 2021. Variability in the number of infraorbital foramina in rhesus macaques (Macaca mulatta) and cynomolgus macaques (Macaca fascicularis). Anatomical Record 304(4):818–831.

Mrożek K., Marchewka J., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H. 2020. Variability in the number of mental foramina in the African green monkey (Grivet) (Chlorocebus aethiops). Zoomorphology 139(2). DOI: 10.1007/s00435-020-00485-2.