Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Anna Myszka


Adiunkt w Instytucie Nauk Biologicznych.
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magisterium

2001

„Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w populacji średniowiecznej z Cedyni”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2006

„Rekonstrukcja budowy somatycznej człowieka na podstawie wybranych cech szkieletu”.

Sylwetka naukowa


Zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z antropologią biologiczną ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych na materiale szkieletowym wywołanych czynnikami środowiskowymi. Członek zespołu biorącego udział w eksploracjach i ekspertyzach antropologicznych historycznych materiałów szkieletowych. Jest autorką oraz współautorką ponad 20 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, a od 2020 roku jest vice-przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2013/2017, (projekt Symfonia II), Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”. wykonawca
2018/2020, (POWR.03.01.00-00-U056/17), „Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”. wykonawca


Wybrane publikacje


Wyżewski Z, Mielcarska MB, Gregorczyk-Zboroch KP, Myszka A. 2022. Virus-Mediated Inhibition of Apoptosis in the Context of EBV-Associated Diseases: Molecular Mechanisms and Therapeutic Perspectives. International Journal of Molecular Sciences. 23, 7265-7291.

Myszka A, Popowska-Nowak E, Tomczyk J. 2022. Osteoarthritis in past human populations from Radom (14th-17th and 18th-19th century). Anthropologischer Anzeiger; Bericht Uber die Biologisch-anthropologische.

A. Kątniak, J. Podladowska, J.. Wawrzeniuk, J Tomczyk, Z. Wyżewski, A. Myszka. 2022. Osteoarthritis in early modern population from Dąbrówki (Podlaskie Province). Anthropological Review. Vol. 85(3), 83–94.

AM Kubicka, A Myszka. 2020. Are entheseal changes and cross‐sectional properties associated with the shape of the upper limb? American Journal of Physical Anthropology 173 (2), 293-306.

A Myszka, M Krenz‐Niedbała, J Tomczyk, M Zalewska. 2020. Osteoarthritis: A problematic disease in past human populations. A dependence between entheseal changes, body size, age, sex, and osteoarthritic changes development. The Anatomical Record 303 (9), 2357-2371.

J Tomczyk, A Myszka, P Regulski, D Olczak‐Kowalczyk. 2020. Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland). International Journal of Osteoarchaeology 30 (3), 375-381.

A Myszka, J Piontek, J Tomczyk, A Lisowska-Gaczorek, M Zalewska. 2020. Relationships between osteoarthritic changes (osteophytes, porosity, eburnation) based on historical skeletal material. Annals of Human Biology 47 (3), 263-272,

A Myszka, D Trzciński, J Tomczyk. 2020. Bone former" hypothesis based on the selected medieval and early modern skeletal population from Poland. Anthropologischer Anzeiger; Bericht uber die biologisch-anthropologische.

A Myszka, J Piontek, J Tomczyk, M Zalewska. 2020. Osteoarthritis–a problematic skeletal trait in past human populations. Osteoarthritic changes vs. entheseal changes in the late medieval and early modern population form Łekno. Anthropological Review 83 (2), 143-161,