Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr hab. Jerzy Romanowski Prof. UKSW


Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW (od 2018); Senator UKSW (od 2017); Kierownik Katedry Biologii Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW (od 2017)
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1982

"Zagadnienia ekologii kuny domowej Martes foina (Erxleben, 1777) w Warszawie".

Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym

Doktorat

2000

"Wybiórczość środowiskowa wydry w trakcie rekolonizacji”.

Uniwersytet Łódzki

Habilitacja

2012

"Funkcjonowanie populacji wybranych gatunków zwierząt w świetle wariantów zagospodarowania przestrzennego doliny Wisły”.

Sylwetka naukowa


Zawodowo identyfikuję się jako ekolog, zoolog i przyrodnik. Moje główne zainteresowania badawcze dotyczą różnorodności biologicznej krajobrazów przekształconych przez działalność człowieka. Prowadziłem wieloletnie badania nad ekologią i występowaniem wydry w Polsce, gatunkiem w poszukiwaniu którego symbolicznie okrążyłem kulę ziemską po równiku. Jestem m. in. współautorem europejskich wytycznych monitoringu wydry i krajowej metodologii inwentaryzacji wydry i bobra. Oceniałem skutki scenariuszy rozwoju gospodarczego i modele żywotności populacji zwierząt w dolinie Wisły. W ostatnich latach zafascynowały mnie endemiczne i obce gatunki biedronek wysp północnego Atlantyku. Propaguję odczytywanie i rozpoznawaniu śladów zwierząt jako bezpieczną formę poznawania przyrody.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2019, (Santander Universidades), Endemiczne i obce gatunki biedronkowatych Wysp Kanaryjskich.
2020/2021, (Fundacja En Arche), Endemiczne i obce gatunki biedronkowatych wysp północnego Atlantyku. Śladami Thomasa V. Wollastona


Wybrane publikacje


Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K., 2020. New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 74(1): 188-194.

Romanowski J., Ceryngier P., 2019. First record of Cheilomenes sexmaculata (Coleoptera: Coccinellidae) in Panama. The Pan-Pacific Entomologist 95 (3/4): 163-166.

Romanowski J., Lesiński G., 2019. Comparing trophic niches of sympatric raptors in agricultural landscape in central Poland. Polish Journal of Ecology 67(4): 331-338.

Romanowski J., Ceryngier P., Větrovec J., Szawaryn K., 2019 The Coccinellidae (Coleoptera) from Fuerteventura, Canary Islands. Zootaxa 4646 (1): 101-123.

Romanowski J., Battiston R., Hristov G., 2019. First Records of Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878 (Mantodea: Mantidae) in the Balkan Peninsula. Acta Zoologica Bulgarica 71(2): 297-300.

Kosmowska A., Romanowski J., 2019. Otters Lutra lutra switch to costly territorial advertising when occurrence frequency increases. Mammal Study 44(1): 65-67.

Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K., 2018. First records of Pharoscymnus flexibilis (Mulsant, 1853) (Coleoptera: Coccinellidae) on Fuerteventura, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 72: 858-860.

Ceryngier P., Romanowski J., 2018. High parasitization of a rare ladybird Platynaspis luteorubra – a reason of its rarity? Acta Zoologica Bulggarica, Suppl. 12: 21-24.

Romanowski J., Winczek M., 2018. Urban beavers Castor fiber in Warsaw (central Poland). Acta Zoologica Bulgarica, Suppl. 12: 109-111.