Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


mgr Maciej Sierakowski


Asystent
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Magisterium

2008

Sylwetka naukowa


Zajmuję się badaniem i oznaczaniem zanieczyszczeń chemicznych w środowisku w tym substancje priorytetowe. Zajmuje się także badaniem jakości żywności od oznaczania metali ciężkich po pestycydy kończąc na podstawowych parametrach jakości żywności. Poza toksykologią zajmuję się także biochemią, głównie ludzką gdzie badam płyny ustrojowe od zawartości pierwiastków po ilości śladowe leków.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2018/2019, (202/2016/Wn50/EE-ee/D), Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych.

2018/2020, (WND-POWR.03.01.00-00-U056/17), „od przygody do wiedzy”.


Wybrane publikacje


Zakościelna P., Sierakowski M., Świątkowski A., 2017. Zmiany dystrybucji metali ciężkich w trakcie termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2, 175-183.
Kaliszewicz A., Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K., Sierakowski M., 2018. Alpha-Linolenic Acid, but Not Palmitic Acid, Negatively Impacts Survival, Asexual Reproductive Rate, and Clonal Offspring Size In Hydra oligactis. Lipids 5.
Sierakowski M., Zdeb K., Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas w badaniu nowożytnej ceramiki szkliwionej, „Analityka. Nauka i Praktyka”, 2018 nr 3, s. 58-62.
Andrzejewska-Górecka D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants, “Archives of Environmental Protection”, 2019 nr 3