Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


Prof. dr hab. Jacek Tomczyk


Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych na UKSW, Kierownik Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Członek senackiej komisji ds. kadry naukowej i odznaczeń UKSW. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.
orcid no

Wykształcenie


Papieska Akademia Teologiczna

Magisterium

1997

„Mono- czy polifiletyczny rodowód współczesnego człowieka w świetle oceny filogenetycznego stanowiska człowieka neandertalskiego”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Doktorat

2002

„Problematyka taksonomii kopalnych hominidów. Studium historyczno-metodologiczne”.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2014

„Odontologiczne wyznaczniki stresu a czynniki środowiskowe kształtujące populację z doliny środkowego Eufratu (Syria)”.

UKSW

Tytuł profesora w dziedzinie nauk biologicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2021

Sylwetka naukowa


Profesor z obszaru biologii człowieka (antropologii). Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 90 recenzowanych prac badawczych i przeglądowych. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2009/2011, (MNiSW, N303 319837), Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria) – kierownik projektu.
2013/2015, (NCN, 2013/08/M/HS3/00379), Molecular history and paleogenetic links between Polish and Lithuanian populations - ancient DNA analysis since the Neolithic – wykonawca projketu.
2014/2017, (NCN, 2013/11/B/HS3/04117), Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.) – kierownik projektu.
2015/2018, (NCN, 2014/15/B/HS3/02184), "Stary materiał nowymi metodami" - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski – kierownik projektu.
2017/2020, (NCN, 2016/20/W/HS3/00593), Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej – kierownik projektu w ramach konsorcjum.


Wybrane publikacje


Przesmycka A., Tomczyk J., Zalewska M., Regulski P. 2023. Root and root canal diversity in human permanent maxillary first premolars and first molars in inhabitants from the ancient Middle Euphrates Valley (Syria). International Journal of Osteoarchaeology 33:16–25.

Pach J., Regulski P.A., Strużycka I., Tomczyk J. 2023. The intensity of the occurrence of taurodontism in the historical population of Radom (11th−19th centuries). Archives of Oral Biology DOI:10.1016/j.archoralbio.2023.105638.

Myszka A., Popowska-Nowak E., Tomczyk J. 2022. Osteoarthritis in past human populations from Radom (14th–17th and 18th–19th century). Anthropologischer Anzeiger 79:467–474.

Regulski P., Tomczyk J., Białowarczuk M., Nowak W., Niezgódka M. 2022. Digital science platform: An interactive web application and database of osteological material for anatomy education. BMC Medical Education 22:362.

Pach J., Regulski P.A., Tomczyk J., Strużycka I. 2022. Clinical implications of a diagnosis of taurodontism: A literature review. Advances in Clinical and Experimental Medicine DOI: 10.17219/acem/152120.

Olczak-Kowalczyk D., Turska-Szybka A., Studnicki M., Tomczyk J. 2022. Prevalence, Etiology, and Types of Dental Trauma in Self-Assessment of 18-Year-Olds in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health 19. DOI: 10.3390/ijerph191912924.

Tomczyk J., Regulski P., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K. 2020. Dental caries and stable isotopes analyses in the reconstruction of diet in Mesolithic (6815–5900 BC) individuals from Northeastern Poland. Journal of Archaeological Sciences Reports DOI: 10.1016/j.jasrep.2019.102141

Przesmycka A., Jędrychowska-Dańska K., Masłowska A., Witas H., Tomczyk J. 2020. Root and root canal diversity in human permanent maxillary first premolars and upper/lower first molars from a 14th–17th and 18th–19th century Radom population. Archives of Oral Biology DOI: 10.1016/j.archoralbio.2019.104603.

Tomczyk J., Myszka A., Regulski P., Olczak-Kowalczyk D. 2020. Case of pulp stones and dental wear in a Mesolithic (5900 ± 100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland). International Journal of Osteoarchaeology 30:375–381.

Myszka A., Trzciński D., Tomczyk J. 2020. Bone former” hypothesis based on the selected medieval and early modern skeletal population from Poland. Anthropologischer Anzeiger 77:47–56.

Tomczyk J., Szostek K., Lisowska-Gaczorek A., Regulski P. 2020. A rare case of a supernumerary tooth (mesiodens) in an Iron Age (2470±35 BP) skeleton from Koziegłowy (Poland). International Journal of Osteoarchaeology 30:736–742.

Tomczyk J., Szostek K., Lisowska-Gaczorek A., Mnich B., Zalewska M., Trzeciecki M., Olczak-Kowalczyk D. 2020. Dental caries and isotope studies in the population of Radom (Poland) between the 11th and 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology 30(6):778–788.

Różycki S., Zapłata R., Karczewski J., Ossowski A., Tomczyk J. 2020. Integrated Archaeological Research: Archival Resources, Surveys, Excavation Approach and Geophysical Prospection at an execution site – German Nazi Labour Camp in Treblinka. Geoscience DOI:10.3390/geosciences10090336.

Tomczyk J., Szostek K., Lisowska-Gaczorek A., Jelec P., Trzeciecki M., Zalewska M., Dorota Olczak-Kowalczyk D. 2021. Dental caries and breastfeeding in early childhood in the late Medieval and Modern populations from Radom, Poland. International Journal of Osteoarchaeology 31:1169–1179.