Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


Prof. dr hab. Krzysztof Jan Turlejski


Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej WBNS i Wydziałowej Komisji Wyborczej WBNS. Członek Rady Wydziału WBNS. Członek Komisji Etyki i Bioetyki UKSW.
orcid no

Wykształcenie


Wydział Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Magisterium (lekarz weterynarii)

1969

"Fitosocjologiczna charakterystyka wybranych drzewostanów naturalnych w Puszczy Białowieskiej".

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Doktorat

1974

„Położenie korowej okolicy Clare-Bishopa u kota i odpowiedzi jej komórek na bodźce wzrokowe”.

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Habilitacja

2008

Sylwetka naukowa


Neurofizjolog, neuroanatom, neurobiolog, badacz zachowania zwierząt, wykładowca akademicki. Kariera naukowa w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN (kierownik pracowni); długie wyjazdy do U. of Pennsylvania (USA), Salk Institute (USA), University of Sydney (Australia). Długotrwałe współprace z Univ. Del’Aquila (Włochy), Inst. Ekologii i Ewolucji im. Siewiercowa (Rosja), State U. of Erevan (Armenia). Liczba cytowań – 1224; Indeks H – 18; Indeks i10 – 29 (Google Sch.). Wykłady: Szkoła Główna Psychol. Społ. (2006-2009), Wyższa Szk. Zarządzania i Prawa (2010-14) Inst. Biologii Dośw., Inst. Psychologii (wykł. dla doktorantów), od 2014 profesor UKSW. Redaktor naczelny Acta Neurobiologiae Experimentalis (2002-2016). Członek Zarządu europejskich organizacji naukowych FENS, IBRO (2003-2012); EBBS (2008-2012); Przewodniczący Krajowej Komisji Etycznej ds. Dośw. na Zwierzętach (2010-2015); członek zespołu MNiSW ds. wdrożenia Dyrektywy UE i przygotowania założeń Ustawy o Dośw. na Zwierzętach (2011-12). Czł. Komitetu Neurobiologii PAN (2007-11). Kilkakrotnie odznaczany, najwyżej - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski „za działalność opozycyjną i bezinteresowna pracę na rzecz odrodzonej Polski” (2012). Członek-korespondent TNW (od 2014) i PAU (od 2017). Zainteresowania zawodowe: ewolucja, rozwój, budowa i funkcjonowanie układu nerwowego, mechanizmy i motywacja zachowań wrodzonych i wyuczonych ludzi i zwierząt, złożone zachowania i inteligencja zwierząt, ewolucja układu nerwowego.



Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2010/2014, (Grant "BIOIMAGINE), Workpackage 1: Twinning Exchange System" organizacji BioLogue dla IBD. Wykonawca.
2010/2014, (Grant POIG 003 Biocentrum Ochota dla IBD), Główny wykonawca projektu “Stworzenie atlasu mózgu oposa laboratoryjnego Monodelphis domestica”.
2011/2014, (Grant NCN UMO-2011/01/B/NZ4/01575), „Rola receptora neurotrofin TrkB we wczesnych etapach rozwoju mózgu ssaków”. Główny wykonawca.
2011/2014, (Grant NCN), “Social play in rats” Wykonawca.
2011/2014, (Grant NCN UMO-2011/01/B/NZ4/01577), „Wpływ deksametazonu i stresu oddzielenia od matki na zachowanie dorosłych myszy, poziom kortykoidów i ekspresję ich receptorów w mózgu”. Wykonawca..


Wybrane publikacje


Bartkowska K., Świątek I., Aniszewska A., Jurewicz E., Turlejski K., Filipek A., Djavadian R.L., 2017. Stress-Dependent Changes in the CacyBP/SIP Interacting Protein S100A6 in the Mouse Brain. PLoS One. 12:e0169760.

Krawczyk R., Klejbor I., Turlejski K., Ludkiewicz B., Moryś J., 2017. Organisation of the dopamine neuronal subsets within midbrain of the Pygmy Acrobat. Folia Morphologica 76:558-567.

Majka P., Chlodzinska N., Turlejski K., Banasik T., Djavadian R.L., Węglarz W.P., Wójcik D.K., 2018. A three-dimensional stereotaxic atlas of the gray short-tailed opossum (Monodelphis domestica) brain. Brain Struct Funct 223:1779–1795.

Bartkowska K., Tepper B., Turlejski K., Djavadian R.L., 2018. Roles of the exon junction complex components in the central nervous system: a mini review. Rev Neurosci 29:817-824.

Bartkowska K., Tepper B., Gawda A., Jarosik M., Sobolewska P., Turlejski K., Djavadian R.L., 2019. Inhibition of TrkB- and TrkC-Signaling Pathways Affects Neurogenesis in the Opossum Developing Neocortex. Cereb Cortex 29:3666–3675.

Tepper B., Aniszewska A, Bartkowska K, Grochocka L, Turlejski K, Djavadian R. 2019. Aged opossums show alterations in spatial learning behawior and reduced neurogenesis in the dentate gyrus. Frontiers in Neurosci. 13:1210.