Placeholder image

Prof. dr hab. Janusz Uchmański


Kierownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska.

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1976

„Statystyczna ocena wykrywalności ognisk nowotworowych”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1978

„Bioenergetyczna interpretacja zasady ekstremalnej w oparciu o model przepływu energii przez organizm rozkruszka korzeniowego”.

Instytut Ekologii PAN

Habilitacja

1986

“Differentiation and frequency distributions of body weights in plants and animals”.

Instytut Ekologii PAN

Profesura

1999

Sylwetka naukowa


Matematyczne modelowania procesów i zjawisk ekologicznych.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania
Wybrane publikacje


Uchmański J., 2019. Cyclic outbreaks of forest insects: a two-dimensional individual-based model. Theoretical Population Biology 128: 1-18.
Uchmański J., Opaliński K.W., Rau K., 2018. Intraspecific competition in an island environment: variability and dispersal of terrestrial snail Helix aspersa aspersa Müller, 1774 (Gastropoda: Helicidae). Acta Zoologica Bulgarica Suppl. 12: 25-39.
Maszczyk P., Babkiewicz E., Czarnocka-Cieciura M., Gliwicz Z.M., Uchmański J., Urban P., 2018. Ideal free distribution of Daphnia under predation risk - model predictions andexperimental verification. Journal of Plankton Research 40: 471-485.
Uchmański J., Opaliński K.W., Rau K., Uvarov A.V. 2017. Dispersal and individual variability: laboratory experiments with the woodlouse Porcellio scaber. Studia Ecologiae et Bioethicae 15(4):15-21.
Uchmański J., 2017. Ekologia oczami nieekologa. Studia Ecologiae et Bioethicae 15(2):27-39.
Uchmanski J., Latawiec M., Czartoszewski J., Ilieva-Makulec K., 2017. 15 lat Instytutu Ekologii i Bioetryki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia Ecologiae et Bioethicae 15 (3):5-18.