Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


Prof. dr hab. Janusz Uchmański


Kierownik Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody
orcid no

Wykształcenie


Uniwersytet Warszawski

Magisterium

1976

„Statystyczna ocena wykrywalności ognisk nowotworowych”.

Instytut Ekologii PAN

Doktorat

1978

„Bioenergetyczna interpretacja zasady ekstremalnej w oparciu o model przepływu energii przez organizm rozkruszka korzeniowego”.

Instytut Ekologii PAN

Habilitacja

1986

“Differentiation and frequency distributions of body weights in plants and animals”.

Instytut Ekologii PAN

Profesura

1999

Sylwetka naukowa


Zajmuje się matematycznym modelowaniem zjawisk i procesów ekologicznych. Prekursor tak zwanego modelowania osobniczego w ekologii (individual-based modelin). Buduje modele dynamiki populacji i układów wielogatunkowych, w których uwzględnia się konkurencję między osobnikami i wywołaną nią zmienność osobniczą. Poszukuje związków między zmiennością osobniczą a szansą wymarcia populacji.
Pracował w Instytucie Ekologii PAN (1976-2002), Instytucie Paleobiologii PAN (1987-1991), Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (1997-2007) i Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2000- 2011). W latach 2002 – 2012 był dyrektorem Centrum Badań Ekologicznych PAN. 
Od 2007 roku jest profesorem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Marburgu (Niemcy) (1989-1990). Oprócz tego staże naukowe na Uniwersytecie w Bazylei (1988), w Centrum Badań Środowiska w Lipsku (1993, 1994) i na Uniwersytecie w Lund (2008).
Autor pond stu publikacji naukowych i książek „Klasyczna ekologia matematyczna” oraz „Modele matematyczne w ekologii”.
Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych modelowaniu osobniczemu w ekologii. W przeszłości członek kilku redakcji międzynarodowych czasopism naukowych takich, jak Polish Journal of Ecology i Annales Zoologici Fennici. Obecnie członek redakcji czasopisma BioPhysMat wydawanego przez Instytut Matematyczny PAN. Laureat nagród PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w przeszłości członek Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych (IUBS) z siedzibą w Paryżu. Członek komitetów programowych konferencji poświęconych zastosowaniom matematyki w biologii organizowanych regularnie w Polsce i Rosji.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania
Wybrane publikacje


Uchmański J., Niewolski M., Janiszewski J. 2023. Interspecific competition in perennial sedentary organisms: an individual-based model. Population Ecology 65(1):38–53.

Uchmański J., Janik A. 2022. Ekologia a historia. Kilka refleksji. [w:] Sadowski R.F., Wąsowicz J. (red.) Ku pokojowi z przyrodą, człowiekiem i Bogiem. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu Zbigniewowi Łepce z okazji 70. rocznicy urodzin. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, s. 209–221.

Uchmański J. 2022. Density or variability: is it time for a paradigm shift in ecology? Ecological Questions 33(4):7–20.

Uchmański J. 2021. Can a more variable species win interspecific competition? Acta Biotheoretica 69:591–628.

Niczyporuk S., Uchmański J. 2021. Przejawy i przyczyny altruizmu u zwierząt. Studia Ecologiae et Bioethicae 19(2):85–100.

Uchmański J. 2020. On algorithmic essence of biology. Computer research and modeling 12(3):641–652.

Uchmański J. 2020. Ecology through the eyes of non-ecologists. Studia Ecologiae et Bioethicae 18(5):259–270.

Olejniczak I., Boniecki P., Uchmański J. 2020. The effect of the degree of isolation of alder tussocks on the activity and diversity of epigeic invertebrates. Studia Ecologiae et Bioethicae 18(5):517–525.