Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Pracownicy


dr Zbigniew Wyżewski


Importer danych PBN.
orcid no

Wykształcenie


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Magisterium

2012

„Mikroflora współczesnego drewna dębu i sosny po ośmiu latach zalegania w glebie na stacji archeologicznej w Biskupinie w warunkach anoksji”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorat

2017

„Badanie wpływu zakażenia wirusem ektromelii mysich komórek permisywnych na mitochondrialne białka szoku cieplnego (Hsp60 i Hsp10) w warunkach in vitro”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doktorat

2015

„Ontyczny status komórki zwierzęcej w świetle poglądów Arystotelesa”.

Sylwetka naukowa


Dotychczasowy przebieg mojej naukowej aktywności obejmował badania koncentrujące się wokół zagadnień z obszaru mikrobiologii, biologii molekularnej, odporności na poziomie wewnątrzkomórkowym oraz wirusologii. W pracy doktorskiej poruszyłem problemy z zakresu cytoimmunologii zakażeń wirusowych. Treść dysertacji dotyczyła mechanizmów odpowiedzi układu odpornościowego na atak wirusa ektromelii, patogenu spokrewnionego z czynnikiem etiologicznym ospy prawdziwej. Po ukończeniu studiów doktoranckich przez dwa lata pracowałem jako asystent, a potem adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biochemii WRiB SGGW. Tam pogłębiłem swoją wiedzę biochemiczną, o którą wzbogaciłem – wypracowany jeszcze na studiach – warsztat mikrobiologa. Synteza tych dwóch dziedzin pozwoliła mi na podjęcie eksperymentów nad wpływem naturalnych wyciągów roślinnych na wzrost wybranych szczepów bakteryjnych. Równolegle rozpocząłem badania bioinformatyczne nad aktywnością wybranych białek enzymatycznych. Współpracując z zespołem bioinformatyków, obecnie zatrudnionych w nadmienionej Katedrze Biochemii, scharakteryzowałem nowe rodziny ADP-rybozylotransferaz, białkowych katalizatorów o niebagatelnym znaczeniu dla funkcjonowania organizmów żywych. Obecnie kontynuuję badania nad przeciwbakteryjnym działaniem ekstraktów roślinnych, a także finalizuję i opisuję stare, a podejmuję nowe – analizy proteomiczne in silico. Moje zainteresowanie biologią przekłada się również na zaciekawienie filozofią przyrody – jako filozof rozważam ontyczny status niektórych bytów jednostkowych, takich jak komórki, bakterie czy wirusy.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania

2012/2016, (DEC-2011/03/B/NZ6/03856), Wpływ ortopokswirusa ektromelii na mitochondria komórek permisywnych RAW264.7, L929: badania in vitro.Wybrane publikacje


Wyżewski Z., Mielcarska M.B., Gregorczyk-Zboroch K.P., Myszka A. 2022. Virus-mediated inhibition of apoptosis in the context of EBV-associated diseases: molecular mechanisms and therapeutic perspectives. Int. J. Mol. Sci. 23(13):7265.

Mielcarska M.B., Skowrońska K.,  Wyżewski Z., Toka F.N. 2022. Disrupting neurons and glial cells oneness in the brain—the possible causal role of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) in alzheimer’s disease. Int. J. Mol. Sci. 23(1):242.

Wyżewski Z., Gradowski M., Krysińska M., Dudkiewicz M., Pawłowski K. 2021. A novel predicted ADP-ribosyltransferase-like family conserved in eukaryotic evolution. PeerJ 9:11051.

Wyżewski Z., Świtlik W., Mielcarska M.B., Gregorczyk-Zboroch K.P. 2021. The role of Bcl-xL protein in viral infections. Int. J. Mol. Sci. 22(4):1–16.

Kątniak A., Podladowska J., Wawrzeniuk J., Tomczyk J., Wyżewski Z., Myszka A. 2022. Osteoarthritis in early modern population from Dąbrówki (Podlaskie Province). Anthropological Review 85(3):83–94.

Wyżewski Z., Gajewska J., Rekosz-Burlaga H., Babiński L., Waliszewska B., Sitarek-Andrzejczyk M. 2021. Bacteriological characteristics of contemporary wood during soil deposition in anoxia conditions at the Biskupin archaeological site (Poland) - Petrifilms™ as an alternative for conventional bacteriological media. Stud. Ecol. Bioeth. 19(3):73–81.

Wyżewski Z. 2020. Rośliny jako źródło naturalnych substancji przeciwbakteryjnych: charakterystyka wybranych gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem orzecha włoskiego (Juglans regia L.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 86.

Mielcarska M.B., Gregorczyk-Zboroch K.P., Szulc-Da̧browska L., Bossowska-Nowicka M.,  Wyżewski Z., Cymerys J., Chodkowski M., Kiełbik P., Godlewski M.M., Gieryńska M., Toka F.N. 2020. Participation of endosomes in Toll-like receptor 3 transportation pathway in murine astrocytes. Front. Cell. Neurosci. 14:544612.

Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K. 2020. Zakażenia bakteryjne problemem współczesnej medycyny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 98.

Szulc-Dąbrowska L.,  Wyżewski Z., Gregorczyk-Zboroch K.P., Toka F.N., Szczepanowska J., Struzik J., Nowak-Życzyńska Z., Gieryńska M., Niemiałtowski M. 2020. Mitochondria-related gene expression profiles in murine fibroblasts and macrophages during later stages of ectromelia virus infection in vitro. Acta virol. 64(3):307–324.