Projekty naukowo-badawcze realizowane
w ramach NCN, MNiSW i inne


Kierownicy projektów naukowo-badawczych:

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk – kierownik projektu, badania osteologiczne i odontologiczne (UKSW, Warszawa)

Projekt badawczy NCN 04117

Temat realizowany jest w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN 2013/11/B/HS3/04117). „Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.)”.


Projekt badawczy NCN NCN 02184

Temat realizowany jest w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN, 2014/15/B/HS3/02184). Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski.


Projekt badawczy NCN 319837

Temat realizowany jest w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N303 319837) w latach 2009–2011. Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria).

Kierownicy projektów naukowo-badawczych:

Dr Dariusz Bukaciński – kierownik projektu, badania terenowe (UKSW, Warszawa)
Dr Monika Bukacińska – badania terenowe, analizy molekularne (UKSW, Warszawa)
Mgr Arkadiusz Buczyński - badania terenowe, analizy molekularne (UKSW, Warszawa)

Projekt finansowany przez NCN; N N304 138540; (numer umowy: 1385/B/P01/2011/40)

Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców.


Nr projektu: POIS.05.01.00-00-325/10, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (85%) oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (15%).

Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły: kontynuacja

Kierownicy projektów naukowo-badawczych:

Dr Monika Fajfer – head of the project, investigation of mites, phylogenetic analysis (UKSW, Warszawa; Centre for Ecological Science [CES], Indie)
Prof. Praveen Katanth – investigation of geckos, phylogenetic analysis (CES, Indie)

European Molecular Biology Organization (EMBO-8277).

Understanding the ecology and evolution of host-parasite interactions with the example of Geckobia mites (Acariformes: Pterygosomatidae) and Hemidactylus geckos (Sauria: Gekkonidae) from the Indian Subcontinent” awarded by the European Molecular Biology Organization.

Kierownicy projektów naukowo-badawczych:

Dr Nele Schmidt – kierownik projektu (German Federal Ministry for Food and Agriculture, Niemcy) 185 członków z międzynarodowych instytucji badawczych lub handlowych, wszyscy członkowie są wymienieni na stronie projektu, w tym Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – badania genetyczne, ekspert z Polski

Nr projektu : (nie ma nr) akronim GTTN2 - finansowany przez German Federal Ministry for Food and Agriculture (Germany), koordynacja: European Forest Institute EFI (Finland).

The Global Timber Tracking Network (GTTN2)

Kierownicy projektów naukowo-badawczych:

Prof. Julio Javier Diez – kierownik projektu (Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid & INIA , Palencia, Hiszpania)
Prof. Prof. Steve Woodward - z-ca kierownika projektu (Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Aberdeen, Scotland, Wielka Brytania).
Dr. Pablo Martínez-Álvarez – zarządzający projektem (Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid & INIA , Palencia, Hiszpania).
oraz 100 członków z międzynarodowych instytucji badawczych z 24 krajów w tym Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – badania genetyczne, ekspert z Polski

Nr projektu : COST Action FP1406, European Commission, Horizon 2020 Framework Program of the EU.

Pine pitch canker strategies for management of gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH)

Kierownicy projektów naukowo-badawczych:

Dr Dennis ERIKSSON – kierownik projektu (Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja).
Dr Sebastien CARPENTIER - z-ca kierownika projektu (KU Leuven, Belgia) oraz 70 członków z międzynarodowych instytucji badawczych z 36 krajów w tym Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – badania nad GMO, ekspert z Polski

Nr projektu : COST 134/14 REV2, COST Action CA18111, European Commission, Horizon 2020 Framework Program of the EU.

Genome editing in plants - a technology with transformative potential” (PlantEd).

Kierownicy projektów naukowo-badawczych:

Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – kierownik projektu (INB, UKSW w Warszawie)

Nr projektu : Grant ministerialny (budżet UKSW)

Wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych na poziom zmienności genetycznej sosny Pinus sylvestris (L.) w różnych strefach zagrożenia emisjami w Puszczy Kozienickiej.

Kierownik projektu naukowo-badawczego:

dr Justyna Marchewka-Długońska – kierownik projektu (INB, UKSW w Warszawie)

Nr projektu: NCN 2020/04/X/NZ8/00374

Trójwymiarowa wizualizacja i morfometria cribra orbitalia w mikrotomografii komputerowej (micro-CT).