Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Projekt badawczy


Temat; Pine pitch canker strategies for management of gibberella circinata in greenhouses and forests (PINESTRENGTH)

Nr projektu: COST Action FP1406


European Commission, Horizon 2020 Framework Program of the EU.

W projekcie biorą udział:

Prof. Julio Javier Diez – kierownik projektu (Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid & INIA , Palencia, Hiszpania).
Prof. Prof. Steve Woodward - z-ca kierownika projektu (Institute of Biological and Environmental Sciences, University of Aberdeen, Scotland, Wielka Brytania).
Dr. Pablo Martínez-Álvarez – zarządzający projektem (Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid & INIA, Palencia, Hiszpania) oraz 100 członków z międzynarodowych instytucji badawczych z 24 krajów w tym Prof. dr hab. Justyna Nowakowska – badania genetyczne, ekspert z Polski

Cel prowadzonych badań – hipoteza badawcza

Inwazyjne obce gatunki (IAS) wprowadzane przypadkowo do naturalnego środowiska, w którym normalnie nie występują. Organizmy te stanowią poważne zagrożenie dla rodzimych roślin i zwierząt w Europie (różnorodności biologicznej), powodując corocznie szkody w gospodarce europejskiej szacowane na miliardy euro. Dodatkowo, rozwój handlu zwiększa zagrożenie przenoszenia obcych gatunków inwazyjnych IAS przez granice, dlatego skoordynowane działania na poziomie europejskim są skuteczniejsze, niż indywidualne działania na szczeblu państw członkowskich. Celem projektu jest:
1) stworzenie listy najważniejszych lub wrażliwych rodzimych gatunków drzew, które powinny być ukierunkowane przy użyciu szkółek referencyjnych.
2) opracowanie standaryzowanych procedur monitorowania w celu gromadzenia danych wymaganych do przygotowania wiarygodnych analiz ryzyka.
3) współpraca z przedstawicielami organizacji kwarantannowych (National Plant Protection Organizations – NPPO) w celu stworzenia podstawy prawnej do wykorzystywania danych zebranych w szkółkach referencyjnych.

Rezultaty badań

Ad. 1: wsparcie decyzji w zakresie projektowania sadzonek pułapek na szkodniki oraz wsparcie dla ekspertów opracowujących analizy PRA w zakresie oceny potencjalnego wpływu nowych szkodliwych organizmów, które mogłyby zostać wprowadzone w wyniku handlu;
Ad. 2: zharmonizowany projekt szkółkarstwa, gromadzenie danych i identyfikacja szeregu organizmów w oparciu o bezpośrednią obserwację i objawy, a także techniki morfologiczne i molekularne;
Ad. 3: Rezultat: usprawniona wymiana wiedzy między naukowcami a NPPO na temat obecności potencjalnie szkodliwych organizmów, w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe.Najważniejsze prace

Zamora-Ballesteros C., Diez J., Martín-García J., Witzell J., Solla A., Ahumada R., Capretti P., Cleary M., Drenkhan R., Dvořák M., Elvira-Recuenco M., Fernández-Fernández M., Ghelardini L., Gonthier P., Hernández-Escribano L., Ioos R., Markovskaja S., Martínez-Álvarez P., Muñoz-Adalia J., Nowakowska J.A., Oszako T., Raposo R., Santini A., Hantula J., 2019. Pine Pitch Canker (PPC): pathways of disease spread and preventive measures. Forests 10:1158. doi:10.3390/f10121158
Morales-Rodríguez C., Anslan S., Auger-Rozenberg M.-A., Augustin S., Baranchikov Y., Bellahirech A., Burokiene D., Cepukoit D., Çota E., Davydenko K., Doğmuş-Lehtijärvi H-T., Drenkhan R., Drenkhan T., Eschen R., Franić I., Glavendekić M., de Groot M., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Matsiakh I., Musolin D.L., Nowakowska J.A., O’Hanlon R., Prospero S., Roques A., Santini A., Talgø V., Tedersoo L., Uimari A., Vannini A., Witzell J., Woodward S., Zambounis A., Cleary M., 2019. Forewarned is forearmed: harmonized approaches for early detection of potentially invasive pests and pathogens in sentinel plantings. NeoBiota 47:95–123.
Ioos R., Aloi F., Piškur B., Guinet C., Mullett M., Berbegal M., Bragança H., Cacciola S.O., Oskay F., Cornejo C., Adamson K., Douanla-Meli C., Kačergius A., Martínez-Álvarez P., Nowakowska J.A., Luchi N., Vettraino A.-M., Ahumada R., Pasquali M., Fourie G., Kanetis L., Alves A., Ghelardini L., Dvorak M., Sanz-Ros A., Diez J.J., Baskarathevan J., Aguayo J., 2019. Transferability of PCR-based diagnostic protocols: An international collaborative case study assessing protocols targeting the quarantine pine pathogen Fusarium circinatum. Scientific Reports 9:8195. doi: 10.1038/s41598-019-44672-8.
Elvira-Recuenco M., Cacciola S.O., Sanz-Ros A., Garbelotto M., Aguayo J., Solla A., Mullet M., Drenkhan T., Oskay F., Aday Kaya A.G., Iturritxa E., Cleary M., Witzell J., Georgieva M., Papazova-Anakieva I., Chira D., Paraschiv M., Musolin D.L., Selikhovkin A.V., Varentsova E.Yu, Adamcikova K., Markovskaja S., Mesanza N., Davydenko K., Capretti P., Scanu B., Gonthier P., Tsopelas P., Martín-García J., Morales-Rodríguez C., Lehtijärvi A., Doğmuş Lehtijärvi H.T., Oszako T., Nowakowska J.A., Bragança H., Fernández-Fernández M., Hantula J., Diez J.J., 2020. Potential interactions between invasive Fusarium circinatum and other pine pathogens in Europe. Forests 11:7. doi:10.3390/f11010007.INB-UKSW

Godło UKSW

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24


Pomocne linki INB

INNOWACYJNE BADANIA

  • Cele strategiczne

    Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Nowe wartości

    Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.