Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych
Instytutu Nauk Biologicznych


Skład Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych Instytutu Nauk Biologicznych:

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk (Przewodniczący Rady Dyscypliny)

Prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik
Prof. ucz. dr hab. Katarzyna Góralczyk
Prof. ucz. dr hab. Anita Kaliszewicz
Prof. ucz. dr hab. Piotr Matyjasiak
Prof. ucz. dr hab. Justyna Nowakowska
Prof. ucz. dr hab. Jerzy Romanowski
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
Prof. ucz. dr hab. Piotr Ceryngier
dr Piotr Kiełtyk

dr Kamil Karaban (Sekretarz Rady Dyscypliny)

Regulamin Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych
Instytutu Nauk Biologicznych

Regulamin Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii I Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Czytaj więcej
Regulamin
Instytutu Nauk Biologicznych

Załącznik do uchwały Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 1/2020 z 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Instytutu Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Czytaj więcej
INB-UKSW

Godło UKSW

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24


Pomocne linki INB

INNOWACYJNE BADANIA

  • Cele strategiczne

    Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Nowe wartości

    Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.