Placeholder imageInstytut Nauk Biologicznych

Uniwersytet Kadynała Stefana Wyszyńskiego
Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych
Instytutu Nauk Biologicznych


Skład Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych Instytutu Nauk Biologicznych:

Prof. ucz. dr hab. Jacek Tomczyk (Przewodniczący Rady Dyscypliny)

Prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik
Prof. ucz. dr hab. Katarzyna Góralczyk
Prof. ucz. dr hab. Anita Kaliszewicz
Prof. ucz. dr hab. Piotr Matyjasiak
Prof. ucz. dr hab. Justyna Nowakowska
Prof. ucz. dr hab. Jerzy Romanowski
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek
Prof. ucz. dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
dr hab. Piotr Ceryngier
dr Piotr Kiełtyk

Mgr Kamil Karaban (Sekretarz Rady Dyscypliny)

Regulamin Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych
Instytutu Nauk Biologicznych

Regulamin Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych w Instytucie Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii I Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Czytaj więcej
Regulamin
Instytutu Nauk Biologicznych

Załącznik do uchwały Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 1/2020 z 16 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Instytutu Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Czytaj więcej