Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


STRUKTURA NAUKOWA


DYREKTOR
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW


Prof. dr hab. Jacek Tomczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA INB - Prof. ucz. dr hab. Anita Kaliszewicz


KATEDRA BIOLOGII
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW

Zakłady Katedry Biologii Instytutu Nauk Biologicznych...
Zakład Biologii Człowieka

 • Kierownik Zakładu
  Prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik
...
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Justyna Nowakowska

...
Zakład Biologii Roślin i Mikrobiologii

 • Kierownik Zakładu
  dr inż. Piotr Kiełtyk
...
Zakład Zoologii i Ekologii Zwierząt

 • Kierownik Zakładu
  Prof. ucz. dr hab. Piotr CeryngierKATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW

Zakłady Katedry Ochrony Środowiska...
Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

 • Kierownik Zakładu
  Prof. ucz. dr hab. K. Ilieva-Makulec
...
Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. K. Szostek

...
Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Janusz Uchmański
...
Stacja terenowa
we Wróblach-Wargocinie

 • Koordynator stacji
  mgr A. BuczyńskiINB-UKSW

Godło UKSW

Instytut Nauk Biologicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa, PL
Dziekanat budynek nr 23,
pok. 409, IV piętro
wbns@uksw.edu.pl
T: +4822 5696837 wew. 837
Laboratoria budynek nr 24


Pomocne linki INB

INNOWACYJNE BADANIA

 • Cele strategiczne

  Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

 • Nowe wartości

  Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.