Placeholder image


DYREKTOR
INSTYTUTU NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW


dr hab. Jacek Tomczyk Prof. UKSW

ZASTĘPCA DYREKTORA INB - dr hab. Anita Kaliszewicz Prof. UKSW


KATEDRA BIOLOGII
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW

Zakłady Katedry Biologii Instytutu Nauk Biologicznych...
Zakład Biologii Człowieka

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Anna Siniarska
...
Zakład Biologii Ewolucyjnej

 • Kierownik Zakładu
  dr inż. hab. Piotr Matyjasiak Prof. UKSW

...
Zakład Biologii Roślin

 • Kierownik Zakładu
  dr hab. inż. Marek Kloss Prof. UKSW
...
Zakład Biochemii i Biologii Komórki

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Wanda Kłopacka

...
Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt

 • Kierownik Zakładu
  dr hab. Jerzy Romanowski Prof. UKSW
...
Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki,
i Immunologii

 • Kierownik Zakładu
  dr hab. Justyna Nowakowska Prof. UKSW


KATEDRA PRZYRODNICZYCH PODSTAW OCHRONY ŚRODOWISKA
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW

Zakłady Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska...
Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

 • Kierownik Zakładu
  dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec
...
Zakład Ekologii Człowieka

 • Kierownik Zakładu
  dr hab. Jacek Tomczyk Prof. UKSW

...
Zakład Ekologii Środowisk
Wodnych i Lądowych

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
...
Zakład Modelowania
i Waloryzacji Środowiska

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Janusz Uchmański

...
Zakład Chemii Środowiskowej

 • Kierownik Zakładu
  dr hab. Katarzyna Góralczyk Prof. UKSW