Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


STRUKTURA NAUKOWA


DYREKTOR
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW


Prof. dr hab. Jacek Tomczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA INB - Prof. ucz. dr hab. Anita Kaliszewicz


KATEDRA BIOLOGII
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW

Zakłady Katedry Biologii Instytutu Nauk Biologicznych...
Zakład Biologii Człowieka

 • Kierownik Zakładu
  Prof. ucz. dr hab. Alicja Budnik
...
Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Justyna Nowakowska

...
Zakład Biologii Roślin i Mikrobiologii

 • Kierownik Zakładu
  dr inż. Piotr Kiełtyk
...
Zakład Zoologii i Ekologii Zwierząt

 • Kierownik Zakładu
  Prof. ucz. dr hab. Piotr CeryngierKATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA
INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH UKSW

Zakłady Katedry Ochrony Środowiska...
Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

 • Kierownik Zakładu
  Prof. ucz. dr hab. K. Ilieva-Makulec
...
Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. K. Szostek

...
Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

 • Kierownik Zakładu
  Prof. dr hab. Janusz Uchmański
...
Stacja terenowa
we Wróblach-Wargocinie

 • Koordynator stacji
  mgr A. Buczyński