Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zakład Zoologii i Ekologii Zwierząt
Kierownik Zakładu -  dr hab. Piotr Ceryngier, prof. ucz.


Pracownicy zakładu:

prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. ucz.
dr hab. Piotr Matyjasiak, prof. ucz.
dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.
dr Maciej Fuszara
mgr Michał Winczek

Tematyka badawcza zakładu


Zakład Zoologii i Ekologii Zwierząt zrzesza specjalistów zajmujących się różnymi grupami zwierząt (kręgowych i bezkręgowych, lądowych, morskich i słodkowodnych) i różnymi poziomami ich organizacji (od poziomu komórek, tkanek i narządów poprzez osobniki i populacje do układów wielogatunkowych). Część pracowników zajmuje się ponadto inwentaryzacją i monitoringiem wybranych taksonów oraz problemem mikroplastiku w środowisku.
Aktualne zainteresowania badawcze pracowników zakładu:
Struktura i funkcjonowanie układu nerwowego: funkcje nowych neuronów w mózgu dorosłych ssaków (KT), budowa mózgu ryjówek (KT)
Ekologia ewolucyjna i populacyjna: strategie życiowe słodkowodnych i morskich bezkręgowców (AK), adaptacje ptaków do dalekich sezonowych wędrówek (PM), komunikowanie się zwierząt w czasie rywalizacji o partnera lub zasoby (PM), funkcjonowanie populacji ptaków w środowisku przekształconym przez człowieka (PM), ekologia behawioralna ptaków i ssaków (m.in. badania zdolności poznawczych, neofobii, oceny ryzyka, komunikacji, konkurencji międzygatunkowej) (MF), zachowania terytorialne ryjówek (KT), wpływ diety na wzrost i reprodukcję bezkręgowców wodnych (AK), procesy przystosowawcze parazytoidów i pasożytów do eksploatacji nowych gatunków żywicielskich (PC)
Bioróżnorodność, faunistyka, zoogeografia: różnorodność biologiczna dolin rzecznych (JR), zmiany zasięgu występowania ryjówek w Polsce i na Kaukazie (KT), biedronkowate (Coccinellidae) zachodniej Palearktyki (PC, JR), endemiczne i obce gatunki biedronek na wyspach północnego Atlantyku (JR, PC), parazytoidy, pasożyty i patogeny biedronkowatych (PC, JR)
Inwentaryzacje, monitoring: monitoring wydry i bobra (JR, MW), monitoring nietoperzy na Mazowszu i Pojezierzu Mazurskim (MF), rodzime i inwazyjne małże słodkowodne w Polsce (MW), inwazyjne skorupiaki (AK)
Mikroplastik w środowisku: zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem, wpływ mikroplastiku na przeżywalność i funkcjonowanie organizmów (AK, MW)


Współpraca międzynarodowa i krajowa


 • Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Sevilla, Hiszpania (PM)
 • Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Università degli Studi di Milano, Mediolan, Włochy (PM)
 • Ecologie Systématique Evolution, Université Paris-Sud, CNRS, Orsay, Francja (PM)
 • El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Meksyk (JR)
 • Faculty of Science, University of South Bohemia, Czeskie Budziejowice, Czechy (PC)
 • Institute of Biology, Freie Universität Berlin, Niemcy (JR)
 • Instytut Biologii Morza w Murmańsku, Rosyjska Akademia Nauk (AK) – współpraca zawieszona z powodu wojny w Ukrainie
 • Instytut Ekologii i Ewolucji im. A. N. Siewiercowa w Moskwie (KT) – współpraca zawieszona z powodu wojny w Ukrainie
 • Israeli Bird Ringing Center (IBRC), Israel Ornithological Center, Tel-Aviv, Izrael (PM)
 • Research Group Mycology, Department of Biology, Ghent University, Ghent, Belgium (JR, PC)
 • School of Biological Sciences, Seoul National University, Seoul, Korea Południowa (PM, MF)
 • Wydział Biologii Uniwersytetu w Erywaniu, Armenia (KT, JR, PC)
 • Zoological Research Museum Alexander Koenig, Bonn, Niemcy (PC, JR)
 • Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań (AK, MW)
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie (KT)
 • Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (JR)
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie (JR, MF, PC)
 • Wydział Biologii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (JR, KT)
 • Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego (JR)
 • Wydział Biologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (PM)


 • Publikacje pracowników zakładu od 2020 roku


  2020
  Biranvand A., Nedvĕd O., Karimi S., Vahedi H., Hesami S., Lotfalizadeh H., Ajamhasani M., Ceryngier P. 2020. Parasitoids of the ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Iran: an update. Annales de la Société entomologique de France (N.S.) 56: 106-114.

  Brlík V, Koleček J, Burgess M, Hahn S, Humple D, Krist M, Ouwehand J, Weiser EL, Adamík P, Alves JS, Arlt D, Barišić S, Becker D, Belda EJ, Beran V, Both C, Bravo SP, Briedis M, Chutný B, Ćiković D, Cooper NW, Costa JS, Cueto VR, Emmenegger T, Fraser K, Gilg O, Guerrero M, Hallworth M.T., Hewson C., Jiguet F., Johnson J.A., Kelly T., Kishkinev D., Leconte M., Lislevand T, Lisovski S, López C, McFarland KP, Marra PP, Matsuoka SM, Matyjasiak P, Meier CM, Metzger B, Monrós JS, Neumann R, Newman A, Norris R, Pärt T, Pavel V, Perlut N, Piha M, Reneerkens J, Rimmer CC, Roberto-Charron A, Scandolara C, Sokolova N, Takenaka M, Tolkmitt D, van Oosten H, Wellbrock AHJ, Wheeler H, van der Winden J, Witte K, Woodworth B, Procházka P (2020). Weak effects of geolocators on small birds: a meta-analysis controlled for phylogeny and publication bias. Journal of Animal Ecology 89 (1): 207-220 (doi.org/10.1111/1365-2656.12962)

  Carmona C.P., Guerrero I., Peco B., Morales M.B., Oñate J.J., Pärt T., Tscharntke T., Liira J., Aavik T., Emmerson M., Berendse F., Ceryngier P., Bretagnolle V., Weisser W.W., Bengtsson J. 2020. Agriculture intensification reduces plant taxonomic and functional diversity across European arable systems. Functional Ecology 34: 1448-1460.

  Ceryngier P., Romanowski J. 2020. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Pola Mokotowskiego w Warszawie. Prace i Studia Geograficzne 65(1): 67-72; URL: http://wgsr.uw.edu.pl/pisg/?p=1009.

  Gajewska M, Gromadzka-Ostrowska J, Konopacki J, Turlejski K, Watała C.W., Wąsowicz K., Wesołowska A., Wieczorek M., Wlaź P., Zabielski R. 2020. Pięć lat trudnych doświadczeń z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. NAUKA 3: 149–171. DOI: 10.24425/nauka.2020.133742

  Gottfried I., Gottfried T., Lesiński G., Hebda G., Ignaczak M., Wojtaszyn G., Jurczyszyn M., Fuszara M., Fuszara E., Grzywiński W., Błachowski G., Hejduk J., Jaros R., Kowalski M. 2020. Longterm changes in winter abundance of the barbastelle Barbastella barbastellus in Poland and the climate change – Are current monitoring schemes still reliable for cryophilic bat species? PLoS ONE 15(2): e0227912. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0227912

  Kaliszewicz A., Winczek M., Karaban K., Kurzydłowski D., Górska M., Koselak W., Romanowski J. 2020. The contamination of inland waters by microplastic fibres under different anthropogenic pressure: Preliminary study in Central Europe (Poland). Waste Management & Research 38 (11): 1231-1238; DOI: 10.1177/0734242X20938448.

  Kamiński P., Tobiasz S., Grochowska M., Baranowski A., Romanowski J., Ceryngier P. 2020. Biedronki (Coleoptera: Coccinellidae) odłowione przy użyciu samołówek świetlnych w trzech kompleksach leśnych we wschodniej i centralnej Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 18(2): 81-87; DOI: http://doi.org/10.21697/seb.2020.2.08.

  Markiewicz E., Ceryngier P. 2020: Adalia conglomerata (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae) w Polsce: nowe dane i analiza dotychczasowych stwierdzeń. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda 26 (006): 1-8.

  Matyjasiak P., Bazzi G., Rubolini D. (2020). Flight performance of migrating juvenile Barn Swallows Hirundo rustica in relation to fat load and wing morphology. Acta Ornithologica 55: 175–186 (DOI 10.3161/00016454AO2020.55.2.004)

  Romanowski J., Ceryngier P., Szawaryn K. 2020. New data on the Coccinellidae (Coleoptera) from Lanzarote, Canary Islands. The Coleopterists Bulletin 74 (1), 188-194; https://doi.org/10.1649/0010-065X-74.1.188.

  Romanowski J., Ceryngier P., Vĕtrovec J., Piotrowska M., Szawaryn K. 2020. Endemics Versus Newcomers: The Ladybird Beetle (Coleoptera: Coccinellidae) Fauna of Gran Canaria. Insects 11 (9): 641: 1-20; doi:10.3390/insects11090641

  Romanowski J., Ceryngier P., Zmuda C., Vĕtrovec M., Szawaryn K. 2020. The Coccinellidae (Coleoptera: Coccinellidae) from El Hierro, Canary Islands. Bonn zoological Bulletin 69 (2): 249–261; DOI: https://doi.org/10.20363/bzb-2020.69.2.249.

  Tepper B., Bartkowska K., Okrasa M., Ngati S., Braszak M., Turlejski K. and Djavadian R. 2020. Downregulation of TrkC Receptors Increases Dendritic Arborization of Purkinje Cells in the Developing Cerebellum of the Opossum, Monodelphis domestica. Frontiers in Neuroanatomy 14:56. doi: 10.3389/fnana.2020.00056

  2021
  Bartkowska K., Turlejski K., Tepper B.; Rychlik L.; Vogel P., Djavadian R. 2021. Effects of Brain Size on Adult Neurogenesis in Shrews. International Journal of Molecular Sciences 22, 7664. doi.org/10.3390/ijms22147664

  Crous P.W., E.R. Osieck, Ž. Jurjević, J. Boers, A.L. van Iperen, M. Starink-Willemse, B. Dima, S. Balashov, T.S. Bulgakov, P.R. Johnston, O.V. Morozova, U. Pinruan, S. Sommai, P. Alvarado, C.A. Decock, T. Lebel, S. McMullan-Fisher, G. Moreno, R.G. Shivas, L. Zhao, J. Abdollahzadeh, M. Abrinbana, D.V. Ageev, G. Akhmetova, A.V. Alexandrova, A. Altés, A.G.G. Amaral, C. Angelini,, V. Antonín, F. Arenas, P. Asselman, F. Badali, A. Baghela,, A. Bañares, R.W. Barreto, I.G. Baseia, J.-M. Bellanger, A. Berraf-Tebbal, A.Yu. Biketova,, N.V. Bukharova, T.I. Burgess, J. Cabero, M.P.S. Câmara, J.F. Cano-Lira, P. Ceryngier, R. Chávez, D.A. Cowan, A.F. de Lima, R.L. Oliveira, S. Denman, Q.N. Dang, F. Dovana, I.G. Duarte, A. Eichmeier, A. Erhard, F. Esteve-Raventós, A. Fellin, G. Ferisin, R.J. Ferreira, A. Ferrer, P. Finy, E. Gaya, A.D.W. Geering, C. Gil-Durán, K. Glässnerová, A.M. Glushakova,, D. Gramaje, F.E. Guard, A.L. Guarnizo, D. Haelewaters, R.E. Halling, R. Hill, Y. Hirooka, V. Hubka,, V.A. Iliushin, D.D. Ivanova, N.E. Ivanushkina, P. Jangsantear, A. Justo, A.V. Kachalkin,, S. Kato, P. Khamsuntorn, I.Y. Kirtsideli, D.G. Knapp, G.A. Kochkina, O. Koukol, G.M. Kovács, J. Kruse, T.K.A. Kumar, I. Kušan, T. Læssøe, E. Larsson, R. Lebeuf, G. Levicán, M. Loizides, P. Marinho, J.J. Luangsaard, E.G. Lukina, V. Magaña-Dueñas, G. Maggs-Kölling, E.F. Malysheva, V.F. Malysheva, B. Martín, M.P. Martín, N. Matočec, A.R. McTaggart, M. Mehrabi-Koushki,, A. Mešić, A.N. Miller, P. Mironova, P.-A. Moreau, A. Morte, K. Müller, L.G. Nagy, S. Nanu, A. Navarro-Ródenas, W. Nel, T.H. Nguyen, T.F. Nóbrega, M.E. Noordeloos, I. Olariaga, B.E. Overton, S.M. Ozerskaya, P. Palani, F. Pancorbo, V. Papp, J. Pawłowska, T.Q. Pham, C. Phosri, E.S. Popov, A. Portugal,, A. Pošta, K. Reschke, M. Reul, G.M. Ricci, A. Rodríguez, J. Romanowski, N. Ruchikachorn, I. Saar, A. Safi, B. Sakolrak, F. Salzmann, M. Sandoval-Denis, E. Sangwichein, L. Sanhueza, T. Sato, A. Sastoque, B. Senn-Irlet, A. Shibata, K. Siepe, S. Somrithipol, M. Spetik, P. Sridhar, A.M. Stchigel, K. Stuskova, N. Suwannasai, Y.P. Tan, R. Thangavel, I. Tiago, S. Tiwari,, Z. Tkalčec, M.A. Tomashevskaya, C. Tonegawa, H.X. Tran, N.T. Tran, J. Trovão, V.E. Trubitsyn, J. Van Wyk, W.A.S. Vieira, J. Vila, C.M. Visagie, A. Vizzini, S.V. Volobuev, D.T. Vu, N. Wangsawat, T. Yaguchi, E. Ercole, B.W. Ferreira, A.P. de Souza, B.S. Vieira, 2021. Fungal Planet description sheets: 1284–1382. Persoonia 47: 178 –374. https://doi.org/10.3767/persoonia.2021.47.06.

  Franz K.W., Romanowski J., Johst K., Grimm V. 2021. Porównawcza ocena programów analizy żywotności populacji (PVA) w rankingu scenariuszy przekształceń krajobrazu. A comparative assessment of PVA software packages applied to rank the landscape management scenarios; Przegląd Geograficzny 93 (3): 365-385; https://doi.org/10.7163/PrzG.2021.3.3

  Franz K.W., Romanowski J. 2021. Revisiting the reintroduced Eurasian Lynx population in Kampinos National Park, Poland. The European Zoological Journal 88 (1): 966–979; https://doi.org/10.1080/24750263.2021.1968046.

  Gajewska M, Gromadzka-Ostrowska J, Konopacki J, Turlejski K, Watała C.W., Wąsowicz K., Wesołowska A., Wieczorek M., Wlaź P., Zabielski R. 2021. Odpowiedź na polemikę z artykułem „Pięć lat trudnych doświadczeń z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.” NAUKA 4: 173–176. DOI: 10.24425/nauka.2021.137637

  Kaliszewicz A., Panteleeva N., Żmuda-Baranowska M., Szawaryn K., Olejniczak I., Boniecki P., Grebelnyi S.D., Kabzińska D., Romanowski J., Maciaszek R., Górska E.B.,Zawadzka-Sieradzka J. 2021. Phylogenetic Relatedness within the Internally Brooding Sea Anemones from the Arctic-Boreal Region. Biology 10 (81): 1-15; https://doi.org/10.3390/biology10020081.

  Maciaszek R., Świderek W., Kaliszewicz A., Karaban K., Szpakowski B. 2021. First report of Scutariella japonica (Matjašič, 1990), a temnocephalid epibiont from South-East Asia, found on introduced ornamental freshwater shrimp in European waters. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems 422, 19, 6 pp. https://doi.org/10.1051/kmae/2021018

  Matyjasiak P. (2021). Learning in advance? Interspecific recognition ability in male Eurasian blackcaps. Journal of Ornithology 162: 1153–1162 (DOI: 10.1007/s10336-021-01901-0)

  Olejniczak I. Sterzyńska M., Boniecki P., Kaliszewicz A., Panteleeva N. 2021. Collembola (Hexapoda) as Biological Drivers between Land and Sea. Biology 2021, 10, 568. https://doi.org/10.3390/ biology10070568

  Romanowski J. 2021. Ausbreitung, Schutzstatus und Uberwachung des Fischotters (Lutra lutra) in Polen. Nationalpark Unteres Odertal Jahrbuch 2021: 63-64.

  Tepper B., KogucSobolewska P., Jaslan K., Turlejski K., Bartkowska K., Djavadian R. 2021. Impaired olfactory neurogenesis afects the performance of olfactory‑guided behavior in aged female opossums. Scientific Reports 11: 4418. doi: 10.1038/s41598-021-83834-5

  2022
  Bartkowska K., Tepper B., Turlejski K., Djavadian R. 2022. Postnatal and adult neurogenesis in mammals, Including marsupials. Cells 2022, 11, 2735. doi.org/ 10.3390/cells11172735

  Ceryngier P., Czaja M., Romanowski J. 2022. Nowe dane o biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) Suwalskiego Parku Krajobrazowego i innych obszarów w północno-wschodniej Polsce. Wiadomości entomologiczne 41 (1); online 1A: 1–10 DOI: 10.5281/zenodo.5862479

  Haelewaters D., Hiller T., Ceryngier P., Eschen R., Gorczak M., Houston M.L., Kisło K., Knapp M., Landeka N., Pfliegler W.P., Zach P., Aime M.C., Nedvěd O. 2022. Do biotic and abiotic factors influence the prevalence of a common parasite of the invasive alien ladybird Harmonia axyridis? Frontiers in Ecology and Evolution 10: 773423, 8 pp.

  Kaliszewicz A., Karaban K., Sierakowski M., Maciaszek R., Kur M., Pyffel Z., Wolny L., Chmiel K., Łuciuk P., Rusin P., Kowalczyk K. 2022. Effect of dietary supplementation with fatty acids on growth, survival, and fatty acid patterns in Procambarus clarkii and Procambarus virginalis: the first comparison of two invasive crayfish species. The European Zoological Journal 89: 130-141. https://doi.org/10.1080/24750263.2022.2030420

  Kisiel M., Poniatowska A., Kaliszewicz A. 2022. Microplastic in the Soil Environment – Classification and Sources in Relation to Research Conducted in Poland. Studia Ecologiae et Bioethicae 20: 51-61.

  Lombardo G, Rambaldi Migliore N, Colombo G, Capodiferro MR, Formenti G, Caprioli M, Moroni E, Caporali L, Lancioni H, Secomandi S, Gallo GR, Costanzo A, Romano A, Garofalo M, Cereda C, Carelli V, Gillespie L, Liu Y, Kiat Y, Marzal A, López-Calderón C, Balbontín J, Mousseau TA, Matyjasiak P, Møller AP, Semino O, Ambrosini R, Bonisoli Alquati A, Rubolini D, Ferretti L, Achilli A, Gianfranceschi L, Olivieri A, Torroni A. (2022). The Mitogenome Relationships and Phylogeography of Barn Swallows (Hirundo rustica). Molecular Biology and Evolution 39 (6): msac113 (DOI: https://doi.org/10.1093/molbev/msac113)

  Markiewicz E., Żurawlew P., Melke A., Ceryngier P., Ruta R., Przewoźny M. 2022. Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Wiadomości Entomologiczne 41 (4); online 19A: 18-27.

  Matyjasiak P, López-Calderón C, Ambrosini R, Balbontin J, Costanzo A, Kiat Y, Romano A, Rubolini D. 2022. Wing morphology covaries with migration distance in a highly aerial insectivorous songbird. Current Zoology, zoac044 (DOI:10.1093/cz/zoac044)

  Romanowski J., Ceryngier P. 2022. Non-indigenous ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in Madeira and other Macaronesian archipelagos. Bioinvasions Records 11(4): 876–886, https://doi.org/10.3391/bir.2022.11.4.06

  2023
  Biranvand A., Vĕtrovec J., Merzoug A., Boualem M., Fekrat L., Ceryngier P. 2023. Complementary data on the distribution of Nephus (Nephus) incisus (Har. Lindberg, 1950) (Coleoptera: Coccinellidae) in the Palaearctic and Afrotropical regions. Zootaxa (w druku).

  Ceryngier P., Franz K.W., Romanowski J. 2023. Distribution, host range and host preferences of Dinocampus coccinellae (Hymenoptera: Braconidae): a worldwide database. European Journal of Entomology 120: 26-34.

  Karaban K., Poniatowska A., Kaliszewicz A., Winczek M., Ilieva-Makulec K., Romanowski J. 2023. The effect of different mesh sizes and sampling volumes on the assessment of the level of microplastic pollution in freshwater environments – a case study from Poland. Journal of Water and Land Development (w druku)

  Orłowska L., Romanowski J. 2023. Alien prey in the diet of the indigenous Eurasian otter in Vistula River, Poland. Bioinvasions Records 11, (in print)

  Van Caenegem W., Ceryngier P., Romanowski J., Pfister D.H., D. Haelewaters 2023. Hesperomyces (Fungi, Ascomycota) associated with Hyperaspis ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae): Rethinking host specificity. Frontiers in Fungal Biology 3:1040102, doi: 10.3389/ffunb.2022.1040102.
  Laboratorium Zakładu Zoologii i Ekologii Zwierząt


  KONTAKT

  Godło UKSW

  Instytut Nauk Biologicznych UKSW
  ul. Wóycickiego 1/3,
  01-938 Warszawa, PL
  Dziekanat budynek nr 23,
  pok. 409, IV piętro
  wbns@uksw.edu.pl
  T: +4822 5696837 wew. 837
  Laboratoria budynek nr 24


  Pomocne linki INB

  INNOWACYJNE BADANIA

  • Cele strategiczne

   Celem strategicznym INB jest prowadzenie badań naukowych na takim poziomie, jaki zapewni Uniwersytetowi wyraźną obecność na europejskiej i światowej mapie dokonań naukowych.

  • Nowe wartości

   Chcemy stwarzać warunki, by zdolności i talenty pracowników i studentów mogły być wykorzystane dla stworzenia nowych wartości i korzyści, generujących zyski ekonomiczne, społeczne, kulturalne, przy szczególnej dbałości o wartości chrześcijańskie, humanistyczne i etyczne badań naukowych.

  INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

  Deklarujemy, że będziemy dążyć do prowadzenia krajowych, jak i umiędzynarodowionych badań naukowych.

  W szczególności chcemy podejmować działania o charakterze horyzontalnym, stanowiące płaszczyznę współpracy różnych dyscyplin naukowych.

  Chcemy promować wysoką aktywność badawczą, partnerską, udokumentowaną publikacjami we współpracy z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz zaangażowaniem w projekty badawcze finansowane ze środków krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.