Informacje z laboratoriów INB, CEiE na UKSW

Laboratoria przyrodnicze w nowej strukturze INB

Wszystkie zakłady naukowe posiadają swoje dedykowane laboratoria badawczo-naukowe. Laboratoria organizacyjnie przynależne są Instytutowi Nauk Biologicznych, w tym część z nich są wspólne z Centrum Ekologii i Ekofilozofii (do roku 2019 był to Instytut Ekologii i Bioetyki).


  • Laboratoria przyrodnicze dedykowane INB
  • Laboratoria przyrodnicze wspólne INB oraz CEiE
  • Laboratoria przyrodnicze współpracujące z INB