Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Nauk Biologicznych

Pracownicy

Artur Baranowski
dr Artur Baranowski

Zakład Zoologii
i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej

Paweł Boniecki
mgr Paweł Boniecki

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Arkadiusz Buczyński
mgr Arkadiusz Buczyński

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Alicja Budnik
Prof. UKSW dr hab. Alicja Budnik

Zakład Biologii
Człowieka

Zobacz więcej

Monika Bukacińska
dr Monika Bukacińska

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Dariusz Bukaciński
dr Dariusz Bukaciński

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Piotr Ceryngier
dr hab. Piotr Ceryngier

Zakład Zoologii
i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej

Andrzej Długoński
dr inż. Andrzej Długoński

Zakład Biologii
Człowieka

Zobacz więcej

Monika Fajfer
dr Monika Fajfer

Zakład Biologii Molekularnej
i Genetyki

Zobacz więcej

Maciej Fuszara
dr Maciej Fuszara

Zakład Zoologii
i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej

Katarzyna Góralczyk
Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Góralczyk

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Krassimira Ilieva-Makulec
Prof. UKSW dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Anita  Kaliszewicz
Prof. UKSW dr hab. Anita Kaliszewicz

Zastępca Dyrektora
Instytutu Nauk Biologicznych
Zakład Zoologii
i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej

Kamil Karaban
dr Kamil Karaban

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Piotr Kiełtyk
dr Piotr Kiełtyk

Zakład Biologii Roślin
i Mikrobiologii

Zobacz więcej

Marek Kloss
Prof. UKSW dr hab. Marek Kloss

Zakład Biologii Roślin
i Mikrobiologii

Zobacz więcej

Anna Augustyniuk-Kram
dr Anna Augustyniuk-Kram

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Anna Linkiewicz
dr Anna Linkiewicz

Zakład Biologii Molekularnej
i Genetyki

Zobacz więcej

Bartłomiej Macherzyński
dr inż. Bartłomiej Macherzyński

Zakład Biologii Molekularnej
i Genetyki

Zobacz więcej

Justyna Marchewka-Długońska
dr Justyna Marchewka-Długońska

Zakład Biologii
Człowieka

Zobacz więcej

Piotr Matyjasiak
Prof. UKSW dr hab. Piotr Matyjasiak

Zakład Zoologii
i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej

Anna Myszka
dr Anna Myszka

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Joanna Nieczuja-Dwojacka
dr Joanna Nieczuja-Dwojacka

Zakład Biologii
Człowieka

Zobacz więcej

Justyna Nowakowska
Prof. UKSW dr hab. Justyna Nowakowska

Zakład Biologii Molekularnej
i Genetyki

Zobacz więcej

Izabella Olejniczak
dr Izabella Olejniczak

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Krzysztof Opaliński
Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński

Prof. emerytowany

Zobacz więcej

Jerzy Romanowski
Prof. UKSW dr hab. Jerzy Romanowski

Zakład Zoologii
i Ekologii Zwierząt

Zobacz więcej

Paweł Rusin
dr Paweł Rusin

Zakład Biologii Molekularnej
i Genetyki

Zobacz więcej

Maciej Sierakowski
mgr Maciej Sierakowski

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Anna Siniarska-Wolańska
Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska

Zakład Biologii
Człowieka

Brak danych

Krzysztof Szostek
Prof. dr hab. Krzysztof Szostek

Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Jacek Tomczyk
Prof. UKSW dr hab. Jacek Tomczyk

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych
Zakład Antropologii Środowiskowej
i Toksykologii

Zobacz więcej

Krzysztof Turlejski
Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski

Prof. emerytowany

Zobacz więcej

Janusz Uchmański
Prof. dr hab. Janusz Uchmański

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody

Zobacz więcej

Michał Wińczek
mgr Michał Wińczek

Zakład Zoologii
i Ekologii Zwierząt

Brak danych

Zbigniew Wyżewski
dr Zbigniew Wyżewski

Zakład Ekologii
i Ochrony Gleby

Zobacz więcej

Jan Sandner
dr Jan Sandner

Zakład Ekologii, Monitoringu
i Ochrony Przyrody
INB-CEiE

Zobacz więcej


Instytut Nauk Biologicznych działa w oparciu o własne laboratoria badawcze oraz laboratoria przyrodnicze Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.