Placeholder image

drJoanna Nieczuja-Dwojacka


Kierownik kierunku Biologia Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Wykształcenie


Uniwersytet Łódzki

Magisterium

2004

„Antropometryczna ocena rozwoju nosa u dzieci i młodzieży z obustronnym rozszczepem wargi, wyrostka zębodowłowego i podniebienia”.

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

2009

„Badania przekrojowe i longitudinalne procesu pierwszego ząbkowania w ocenie prawidłowości rozwoju biologicznego dzieci”.

Sylwetka naukowa


Doktor nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia w zakresie specjalności antropologia. Zatrudniona na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku w październiku 2011 roku na stanowisku adiunkta. Od grudnia 2019 roku Kierownik kierunku Biologia na WBNS. Członkini (od 2011 r.) i rzeczniczka (od 2013) Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Autorka publikacji, w tym artykułów naukowych w czasopismach z Listy filadelfijskiej, opracowań popularnonaukowych i dydaktycznych. Nagrody: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017), Nagroda Belfra Roku na WBNS (2017), Grant International Union of Anthropological and Ethnological Sciences's (IUAES). Zainteresowania naukowe: rozwój dzieci i młodzieży, menarche, wpływ rodzaju diety na rozwój, proces pierwszej dentycji.Badania naukowe

Granty, projekty, ekspertyzy, badania
Wybrane publikacje


Siniarska A., Nieczuja-Dwojacka J., Grochowska M., Kozieł S., 2020. Body structure, muscular strength and living conditions 2 of primary school children in Warsaw. Journal of Biosocial Science 1–10.
Nieczuja-Dwojacka J., Klemarczyk W., Siniarska A., Kozieł S., Szysz T., 2020. Socio-economic determinants of the somatic development and reaction time of vegetarian and non-vegetarian children. Anthropologischer Anzeiger 77(2):137–146.
Nieczuja-Dwojacka J., Borowska B., Janiszewska A., Kozieł S., 2019. Socioeconomic factors and lifestyle affecting the variability of menstrual cycle characteristics in women from Central Poland. Anthropological Review 82(4):327–338.
Siniarska A., Nieczuja-Dwojacka J., Kozieł S., Wolański N., 2019. Body proportions of 6-18-year old children in Merida, Mexico.